14. ročník Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva

Aj tento rok sme podporili a zastrešili letnú školu pre žiakov predmaturitných ročníkov stredných škôl, kde mohli okúsiť život na vysokej škole a rôzne aspekty štúdia chemického inžinierstva.

V dňoch 26.6. – 1.7.2022 sa v priestoroch FCHPT STU v Bratislave uskutočnila po štrnásty raz Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva, ktorú organizujú pracovníci Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva s podporou našej spoločnosti a generálneho partnera Slovnaft, a.s. Akcia pozostávala z laboratórnych prác, exkurzií, popularizačných a odborných prednášok, príležitostí pre spoločný networking účastníkov a záverečných prezentácií účastníkov letnej školy.

Celkovo 43 žiakov stredných škôl v predmaturitnom ročníku z celého Slovenska malo možnosť absolvovať 12 rôznych laboratórnych prác pod vedením skúsených pedagógov a výskumníkov Ústavu. Program pomedzi experimentálne aktivity zahrnul aj viaceré popularizačné a odborné prednášky nielen pracovníkov Ústavu, ale aj zástupcov našich priemyselných partnerov. Jedno celé poobedie bolo venované exkurziám u potenciálnych zamestnávateľov – na čistiarni odpadových vôd a v rafinérii. Okrem odborných aktivít mali účastníci príležitosť vytvárať si nové kontakty aj na spoločenskom večeri, ktorý pozostával zo športových súťaží, vedomostného kvízu a diskusií pri občerstvení. V posledný deň akcie jednotlivé skupiny trojíc, resp. štvoríc odprezentovali dosiahnuté výsledky k jednej pridelenej laboratórnej práci. Tie najlepšie práce boli odmenené vecnými cenami od našich firemných partnerov a sponzorov. Ceremónia oficiálneho uzavretia akcie bola spojená s odovzdávaním diplomov o účasti.

Veľká vďaka za organizáciu prináleží zamestnancom a doktorandom Ústavu, ktorí sa podujali nad rámec svojich povinností venovať svoj čas a úsilie mladým ľuďom s nadšením pre vedu a techniku. Osobitná vďaka patrí aj študentom odboru chemické inžinierstvo, ktorí sa rozhodli takisto vo svojom voľnom čase vypomôcť s organizáciou akcie a pôsobili ako prvý kontakt pre účastníkov letnej školy. Posledné ročníky v obrazoch si môžete pozrieť aj na sociálnych sieťach.

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť ako sa letná škola rokmi menila. Niektorí skúsení harcovníci sa možno aj nájdu medzi účastníkmi.

1/14
Späť na zoznam noviniek