Stať sa členom

Pridajte sa k nám. Členstvo nie je podmienené žiadnymi
poplatkami a prinesie vám mnoho plusov.

Zľavnené vstupné na všetky platené akcie usporadúvané pod hlavičkou SSCHI

Pravidelný newsletter
o blížiacich sa akciách

Stretávky študentov, absolventov a priaznivcov chemického
inžinierstva

Právo hlasovať na Valnom zhromaždení a ovplyvňovať smerovanie SSCHI

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

vyplňte v prípade skončenia štúdia pod iným priezviskom
vyplňte v prípade štúdia na VŠ