O nás

Sme dobrovoľná organizácia, ktorá už celých 50 rokov spája inžinierov, vedcov, technikov, pedagógov, absolventov, študentov a ďalších nadšencov chemického inžinierstva.

Našimi aktivitami sa snažíme pravidelne zviditeľňovať a popularizovať tento fascinujúci odbor.

Pre študentov stredných škôl so záujmom o vedu a techniku organizujeme Letnú školu chemického a enviromentálneho inžinierstva. Vysokoškolákov s výnimočnými študijnými výsledkami odmeňujeme motivačnými štipendiami. Organizujeme tiež pravidelné workshopy a semináre so zástupcami chemického priemyslu a každoročne zastrešujeme aj medzinárodnú odbornú konferenciu.

Členovia výboru

Predstavujeme ľudí, ktorí denne vynakladajú energiu na to, aby všetky procesy v spoločnosti fungovali, ako majú a snažia sa o ich neustále zlepšovanie.

Ján Janošovský

predseda

Vedúci R&D
Envien Group

Miroslav Variny

podpredseda / tajomník

Docent
ÚCHEI FCHPT STU

Ľudovít Jelemenský

spolupráca s ústavom

Riaditeľ
ÚCHEI FCHPT STU

Viera Illeová

vedecká činnosť

Vedecká pracovníčka
ÚCHEI FCHPT STU

Mário Mihaľ

organizácia konferencie

Docent
ÚCHEI FCHPT STU

Ivan Červeňanský

organizácia konferencie

Odborný asistent
ÚCHEI FCHPT STU

Ronald Zakhar

organizácia odborných seminárov

Odborný asistent
ÚCHEI FCHPT STU

Jana Krázel Adamíková

organizácia workshopov

Regulatory Specialist
Henkel Slovensko s.r.o.

Juraj Sláva

priemyselná spolupráca

Technológ
Slovnaft a.s.

Robert Žajdlík

priemyselná spolupráca

Expert na rafinérsku technológiu
VARO Energy (SUI)

Kristián Hanus

priemyselná spolupráca

Odborný inžinier
Slovnaft a.s.

Stanovy

Stanovy

Stanovy Spoločnosti boli schválené na jej valnom zhromaždení dňa 3. mája 1995 a aktualizované 28. apríla 2016.