Podporte nás

Páčia sa vám aktivity našej spoločnosti? Chceli by ste nás podporiť? SSCHI ponúka fyzickým aj právnickým osobám viacero možností na vyjadrenie podpory.

Darovanie 2 % z dane

Financie získané z podielu zaplatenej dane využívame najmä na organizovanie aktivít pre študentov SŠ a VŠ. Ide najmä o Letnú školu chemického a environmentálneho inžinierstva, propagáciu štúdia odboru chemické inžinierstvo fyzicky na stredných školách a odovzdávanie motivačných štipendií najlepším študentom odboru chemické inžinierstvo. Všetky aktivity, ktoré sme týmto spôsobom podporili nájdete v súboroch na stiahnutie. 

Táto forma podpory nepredstavuje pre darcu žiadnu dodatočnú finančnú záťaž, pretože finančné prostriedky vo výške 1, príp. 2 % z dane pochádzajú z už zaplatenej dane.

Ako na to? Jednoducho. 

1. Správne vyplňte daňové priznanie

Fyzická alebo právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2 % z dane (fyzická), resp. 1 % z dane (právnická). Je možnosť darovať aj podiel zaplatenej dane vyšší o 1 % v prípade, že fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť, resp. právnická osoba uskutočnila dar vo výške 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešné účely. 

Ak si fyzická osoba podáva daňové priznanie sama, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplní priamo v daňovom priznaní. Ak za ňu podáva daňové priznanie zamestnávateľ, vyhlásenie sa podáva na osobitnom tlačive. Predvyplnené tlačivo pre rok 2024 (daň za rok 2023) nájdete v priloženom súbore. 

2. Udeľte súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi

Aby sme vedeli, že ste nám svoj podiel dane preukázali, musíte súhlasiť so zaslaním údajov prijímateľovi (zaškrtnite príslušné pole v danom tlačive). 

V takomto prípade vám za podporu vieme poskytnúť reklamu vo forme zverejnenia vášho mena alebo loga vášho podniku v zozname sponzorov a partnerov na webe.

Benefity

1 Reklama na webe

Uzavretie zmluvy o charitatívnej reklame

Ako občianske združenie vieme s vami uzavrieť aj zmluvu o charitatívnej reklame. Váš finančný dar tak využijeme najmä na podporu vzdelávania a odborných, vedecko-výskumných aktivít študentov nad rámec štandardného štúdia. 

Jeden z hlavných benefitov pre darcu je charakter takéhoto daru ako daňovo uznateľného výdavku. Pre nás ako prijímateľa je benefitom oslobodenie takto obdržaných prostriedkov od dane z príjmu až do výšky 20 000 eur. 

Okrem uvedenia medzi sponzormi a partnermi na našej webovej stránke vám ponúkame aj formu fyzickej reklamy na akciách organizovaných našou spoločnosťou, ako aj možnosť odprezentovať svoju firmu pred študentmi odboru chemické inžinierstvo, alebo pred účastníkmi medzinárodnej konferencie, ktorú organizujeme. Konkrétny rozsah benefitov závisí od výšky objednávky reklamy a dohaduje sa individuálne.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na charitativna.reklama@sschi.sk. Vzor zmluvy je k dispozícii na stiahnutie. Formu poskytnutia reklamy vieme flexibilne dohodnúť s konkrétnym záujemcom.

Benefity

1 Uznateľný daňový výdavok pre prispievateľa
2 Reklama na webe
3 Fyzická reklama na akciách SSCHI
4 Možnosť odprezentovať sa pred študentmi

Uzavretie darovacej zmluvy o poskytnutí motivačných štipendií pre študentov

Uzavretie darovacej zmluvy medzi našou spoločnosťou a podporovateľom patrí historicky medzi najvyužívanejšiu formu spolupráce. 

Už viac ako 20 rokov odmeňujeme najlepších študentov odboru chemické inžinierstvo nielen za ich vynikajúci prospech, ale aj za výnimočné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a úspešné umiestnenia na študentských vedeckých súťažiach a konferenciách. 

Máte tak možnosť podporiť tých najšikovnejších mladých ľudí študujúcich chemické inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. 

Každý darca má možnosť delegovať svojich pracovníkov na slávnostnú akciu odovzdávania motivačných štipendií, kde nielen môžu osobne odovzdať štipendiá vybraným študentom, ale navyše dostanú možnosť odprezentovať svoju firmu pred všetkými zúčastnenými študentmi. 

Súčasťou akcie je aj uzavretá diskusia s ostatnými firemnými sponzormi a vedením našej spoločnosti, a možnosť osobných rozhovorov so študentmi na neformálnej časti slávnostnej akcie. Samozrejmosťou je uverejnenie loga firmy medzi našimi sponzormi a partnermi na webe.

V prípade záujmu o tento typ spolupráce nás neváhajte kontaktovať na motivacne.stipendia@sschi.sk. Vzor darovacej zmluvy je k dispozícii na stiahnutie. 

Neváhajte a zaraďte sa aj vy medzi spoločnosti, ktoré motivujú mladé talenty:

Mondi SCP, SLOVNAFT, Duslo, Noving, VUCHT, FORTISCHEM, Air Consulting, MemBrain, Chemosvit Fibrochem, Enviral, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Henkel, Axxence Slovakia, LEONI, Evonik a ďalší.

Benefity

1 Reklama na webe
2 Možnosť odprezentovať sa pred študentmi