16. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva

Tento rok sa konal už 16. ročník Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva pre študentov tretieho ročníka stredných škôl z celého Slovenska. Účastníci si odskúšali koncept štúdia na univerzite a bližšie okúsili chemické inžinierstvo.

Tento rok prebehol už 16. ročník Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva pre študentov tretieho ročníka stredných škôl. Študenti mali možnosť vyskúšať si, ako prebieha štúdium na univerzite, a lepšie spoznať chemické inžinierstvo.

Tento rok sa letná škola konala od 24. do 28. júna na FCHPT STU v Bratislave. Organizáciu zabezpečili pracovníci, študenti a doktorandi Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva. Tento rok sa jej zúčastnilo 37 študentov z celého Slovenska. Akciu sme otvorili  pondelok 24. júna predstavením chemického inžinierstva krátkymi prednáškami našich profesorov. Doobedňajší blok sme zakončili dvomi prednáškami zástupcov firiem Wolkswagen Slovensko a o práci v spoločnosti Henkel prišla porozprávať členka výboru SSCHI Janka Adamíková. Program bol bohatý a zahŕňal prednášky od odborníkov z Ústavu a firemných partnerov, laboratórne práce a taktiež aj exkurzie do Fotovoltaickej elektrárne a Centra odpadového hospodárstva.

Študenti absolvovali 6 z celkových 12 laboratórnych cvičení pod vedením pracovníkov a doktorandov z Ústavu. Experimentálne práce sa venovali témam environmentálneho inžinierstva, separačných procesov, biotechnológií a reaktorového inžinierstva. Samozrejme, vysokoškolský život nie je len o štúdiu, ale aj o zábave. Preto bol pre študentov pripravený športový deň s turnajmi vo futbale, volejbale a stolnom futbale. Zábava pokračovala spoločenským večerom, počas ktorého sa konal (ne)vedomostný kvíz, preto veríme, že študenti sa pri kvíze nielen zabavili, ale aj niečo nové naučili.

Letnú školu sme ukončili zaujímavou prednáškou zástupcu Envien Group. Vyvrcholením programu boli prezentácie študentov, ktorí predstavili výsledky svojich laboratórnych prác. Najlepšie prezentácie a prednášajúci boli ocenení vecnými cenami od našich firemných partnerov. Na záver obdržali všetci účastníci diplom o účasti.

Poďakovanie patrí najmä zamestnancom a doktorandom Ústavu, ktorí obetovali svoj čas a úsilie pre nádejných vedcov a technikov. Tiež veľká vďaka patrí študentom odboru chemického inžinierstva, ktorí sa rozhodli pomáhať s organizáciou vo svojom voľnom čase a boli neoceniteľnou pomocnou rukou pre každého účastníka letnej školy.

16. ročník Letnej školy bol dokumentovaný aj na Instagrame a v priloženej fotogalérii si môžete podujatie pripomenúť.

Letnú školu chemického a environmentálneho inžinierstva podporili:

 

Späť na zoznam noviniek