Aj chemickým inžinierkam patrí Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Od roku 2015 je 11. február venovaný ženám a dievčatám vo vedecko-technických odboroch. My sme sa bližšie pozreli na chemické inžinierky, ktoré výrazne ovplyvnili svet.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 2015 tento sviatok s cieľom podporiť ženy a dievčatá, ktoré prispeli a prispievajú k pokroku vedy a techniky. Čoraz viac žien si aj na Slovensku vyberá kariéru v STEM odboroch (veda, technológie, inžinierstvo, matematika) a chemické inžinierstvo nie je výnimkou. Kým v 70-tych rokoch existovali ročníky s čisto mužským zastúpením, v novodobej histórii výučby chemického inžinierstva predstavujú ženy každoročne takmer polovicu absolventov. V členskej databáze SSCHI majú ženy 26 %-né zastúpenie a vo výbore spoločnosti sú z 11 členov práve dve ženy (18 %).

Nie ste ešte členkou SSCHI a chcete umocniť ženský hlas v chemickom inžinierstve? Pridajte sa k nám.

Viaceré míľniky chemického inžinierstva boli dosiahnuté práve vďaka iniciatíve vedkýň a inžinierok. Pozrime sa spoločne na príklady troch úspešných chemických inžinierok, ktoré pohli svetom.

Zachránené milióny životov

Margaret Hutchinson Rousseau bola prvou ženou, ktorá získala v USA doktorát v odbore chemické inžinierstvo. Počas druhej svetovej vojny navrhla prvú výrobnú jednotku na komerčnú produkciu penicilínu. Výrobný proces pozostával zo 14 fermentačných nádrží s objemom približne 30 m3, ktoré umožnili spoľahlivo zásobovať spojenecké vojská a zabrániť tisícom zbytočných úmrtí kvôli infekcii. Podľa mnohých sa práve penicilín stal kľúčom k ukončeniu druhej svetovej vojny. Aj tento prípad podčiarkuje dôležitú úlohu chemického inžinierstva v transfere výrobného procesu z laboratória do priemyselnej veľkovýroby. Margaret síce nebola rozoznaná ako členka tímu oceneného Nobelovou cenou za penicilín, ale za svoj prínos získala viacero ocenení a pôct. V 1945 sa stala vôbec prvou ženskou členkou AIChE (Americký inštitút chemických inžinierov) a v roku 1983 získala prestížnu Cenu zakladateľov AICHE. Od roku 2017 je podľa Margaret pomenovaná aj cena The Margaret Hutchinson Rousseau Pioneer Award for Lifetime Achievement by a Woman Chemical Engineer pre chemické inžinierky, ktoré významným spôsobom posunuli chemické inžinierstvo vpred. A práve prvou držiteľkou tohto ocenenia je druhé meno na našom zozname.

Nobelova cena za chemické inžinierstvo

Frances Arnold má za sebou netradičnú kariéru. Ako absolventka strojárstva s expertízou na solárnu energiu sa prihlásila na PhD štúdium chemického inžinierstva. Bez akéhokoľvek chemického základu od nej univerzita požadovala, aby popri PhD štúdiu absolvovala chemické predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Frances to zvládla a v 1985 získala titul PhD so zameraním na biochémiu. Jej vášeň pre biochémiu a bioinžinierstvo ju nasledujúce roky neopustila a v roku 2018 získala Nobelovu cenu za chémiu. Ocenená bola za tzv. riadenú evolúciu enzýmov, ktorá umožňuje napodobniť princípy evolúcie s cieľom vyvinúť požadované nové vlastnosti enzýmov. Opäť sa ukazuje flexibilita aplikácie chemického inžinierstva, v tomto prípade na úrovni mikrosveta proteínov. Momentálne pôsobí ako profesorka na CalTech (Kalifornský technologický inštitút) a ako externá spolupredsedníčka PCAST (Rada poradcov pre vedu a techniku) amerického prezidenta.

Budúcnosť je v dobrých rukách

O nové talenty vo svete chemického inžinierstva nie je núdza. Dôkazom je aj mladá talentovaná Anna Vanderbruggen, držiteľka EIT CHANGE Award 2022, ktorá sa venuje recyklácii batérií. Európsky inovačný a technologický inštitút odmeňuje touto cenou mladých inovátorov, ktorých výskum má zásadný vplyv na spoločnosť a ekonomiku. Anna sa vo svojej ocenenej dizertačnej práci, ktorú na konci minulého roka úspešne obhájila, venuje recyklácii grafitu. Je vôbec prvou na svete, ktorej sa podarilo vyriešiť problém so zachovaním kvality recyklovaného grafitu z použitých lítiových batérií. Aj vďaka jej práci je transformácia na zelenú Európu bližšie k realite. Anna v súčasnosti pôsobí v Nemecku a bola tiež vybraná do programu Female Science Talents 2023, ktorý akceleruje výnimočné talenty vo svete vedy a techniky.

Priložiť ruku k dielu je jednoduché

Technické vedy sú kľúčom k úspechu civilizácie. Prechod na udržateľnú ekonomiku sa nezaobíde bez technických riešení a chemickí inžinieri patria k tým, ktorí takéto riešenia tvoria. A ako sme vám teraz ukázali, rozhodne sa nejedná len o chlapskú disciplínu. Ak poznáte v okolí šikovné dievča so záujmom o vedu a techniku, neváhajte jej ukázať tento článok a prípadne jej bližšie predstavte štúdium chemického inžinierstva na Slovensku.

Späť na zoznam noviniek