Chemický inžinier prekvapivo nezarobí najviac v Bratislavskom kraji

Kde má chemický inžinier najširší výber pracovných pozícií? Koľko zarobí chemický inžinier na západnom a koľko na východnom Slovensku? Akú prax požadujú spoločnosti?

Na tieto otázky sme hľadali odpovede na najväčšom slovenskom pracovnom portáli Profesia. V týždni 12.-18. decembra 2022 sme prezreli viac ako 500 pracovných ponúk a vyselektovali sme 83 zverejnených ponúk, na ktoré vyhovoval chemický inžinier svojím vzdelaním. Následne sme tieto ponuky dôkladne zanalyzovali a prinášame vám štatistický pohľad na súčasný trh práce pre chemických inžinierov. Porovnávali sme a vyhodnotili sme platové podmienky, požadovanú prax, dostupnosť práce, najčastejšie názvy pracovných pozícií a mnohé ďalšie parametre. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na najzaujímavejšie závery našej analýzy. Výsledky kompletnej analýzy nájdete v súboroch na stiahnutie.

Najčastejšie názvy pracovných pozícií

Ak si hľadáte prácu so vzdelaním chemického inžiniera, márne by ste sa uchádzali o prácu nesúcu presne tento názov. Pojem chemický inžinier nie je, podobne ako vo svete, veľmi frekventovaný a v našom prieskume sa vyskytoval len v necelých 2,5 % prípadov. Niektoré pracovné ponuky nesúce titul chemický inžinier boli dokonca diskvalifikované z analýzy, keďže si žiadali skôr vzdelanie v analytickej chémii než chemickom inžinierstve. Absolútnym lídrom medzi titulmi pracovných pozícií je procesný inžinier, čo len podčiarkuje oprávnenosť historického názvu chemického inžinierstva na Slovensku – procesné inžinierstvo. Úspešnými budete aj v prípade, ak sa zameriate pri hľadaní práce na pozície technológov výroby, špecialistov vývoja, výroby alebo na obnoviteľné zdroje či energetika.

Najčastejšie názvy pracovných pozícií

Bratislava – zem zasľúbená? Podľa našich výsledkov tomu tak nie je, aspoň čo sa priemerného ponúkaného platu (brutto, bez odmien a iných finančných benefitov) týka. Platovo najatraktívnejším krajom je prekvapivo Trnavský kraj, v ktorom si môžete prilepšiť zhruba o 5 % v porovnaní s Bratislavským krajom. Zaujímavé sú aj regionálne rozdiely. Chemický inžinier si dokáže v západnej časti Slovenska privyrobiť mesačne zhruba o 50 % viac ako v jeho východnej časti. Najmenej atraktívnym z pohľadu platového ohodnotenia je Košický kraj. Ak ste čerstvým absolventom, Bratislavský kraj sa pre vás stáva lukratívnym, keďže najvyšší priemerný plat pre absolventov ponúka práve tento kraj, a to takmer 1 500 € mesačne. Výhodou Bratislavského kraja je aj hojnosť pracovných ponúk – chemický inžinier si môže vybrať až z 28 pracovných ponúk, čo predstavuje približne tretinu všetkých vyhovujúcich ponúk. Ak ste však absolventom, o niečo priaznivejším pre štart vašej kariéry chemického inžiniera je z pohľadu možností výberu Trenčiansky kraj, v ktorom sme evidovali o jednu ponuku pre absolventov viac ako v Bratislavskom kraji. Detailné výsledky nájdete v súboroch na stiahnutie.

Najčastejšie názvy pracovných pozícií

Najväčší podiel z ponúkaných pozícií predstavovali pozície nevyžadujúce prax a teda vhodné pre absolventov. Na druhú stranu, spoločnosti inzerujúce pracovné miesta pre absolventov zároveň ponúkali v priemere aj najnižší štartovný plat, čo je pochopiteľné. Pri rozbehu kariéry môžete očakávať mesačný plat mierne nad hranicou 1 300 €, čo stále prekonáva priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvádzanú Štatistickým úradom SR. Najvyšší priemerný plat bol ponúkaný na pracovné pozície, pri ktorých neboli špecifikované odpracované roky, ale konkrétne požadované znalosti – skúsenosti s prácou v relevantnom priemysle (rafinéria, obnoviteľné zdroje, automotive, apod.) alebo s vybranými technikami či nástrojmi (Excel, Aspen Plus, LEAN manažment, znalosť vyhlášok, apod.). Pri preukázaní týchto znalostí mohol chemický inžinier siahať v priemere na plat vyšší ako 1 800 € mesačne.

Výsledky kompletnej analýzy spolu s ďalšími závermi nájdete po stiahnutí reportu nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť mailom alebo telefonicky.

Súbory na stiahnutie

Späť na zoznam noviniek