Cover akcie
Workshop 11.11.2022 od 08:00

Dekarbonizácia priemyslu [Odborný seminár]

Dátum: 11.11.2022
Čas: 08:00
Miesto: CH16, FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava


V priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave organizuje SSCHI odborný seminár venovaný aktuálnej problematike dekarbonizácie priemyslu. Súčasťou programu sú prednášky z oblasti legislatívy podporujúcej projekty dekarbonizácie, ako aj prednášky venované prípadovým štúdiám technickej realizácie opatrení na zníženie uhlíkovej stopy. Vstup voľný, registrácia povinná!

Registrácia bola uzavretá, ďakujeme všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva v spolupráci s Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave a za podpory firemných partnerov Eversheds Sutherland, s.r.o. a ARPenviro, s.r.o. usporadúva bezplatný odborný seminár Dekarbonizácia priemyslu, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2022 v prednáškovej sále CH16 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Odborné príspevky ohľadom legislatívneho rámca dekarbonizačných projektov a ich technických realizácií budú prezentovať zástupcovia spoločností:

Organizátorom a kontaktnou osobou je Dr. Ronald Zakhar (ronald.zakhar@sschi.sk). Vstup na akciu je bezplatný, registrácia je povinná. Podrobnosti o programe a vystupujúcich rečníkoch spolu s organizačnými pokynmi nájdete v priloženom informačnom letáku.

Súbory na stiahnutie

Späť na zoznam udalostí