drying processes in industry sschi nefi ait

Workshop Drying processes in industry o technikách sušenia

Pozývame vás na online workshop „Drying processes in industry“ organizovaný pracovníkmi z Austrian Institute of Technology, ktorí aktívne spolupracujú s výskumníkmi a študentmi chemického inžinierstva zo Slovenska. Registrácia je bezplatná.

Workshop sa uskutoční 12. októbra od 10:00. Je určený pre všetkých špecialistov, ktorí sa venujú priemyselným technikám sušenia materiálov. Za viac ako 10 % spotreby energie v priemysle je zodpovedné práve sušenie. Na workshope predstavia experti energeticky efektívne sušiace procesy, technológie merania vlhkosti pomocou infračervených senzorov a vízie budúcich projektov.

Okrem pracovníkov AIT budú aktívne vystupovať zástupcovia ďalších výskumných organizácií z Rakúska a Nemecka a tiež zástupcovia priemyselných firiem (Agrana, Wienerberger). Slovensko bude reprezentovať profesor Juma Haydary. Akcia patrí do série Technology Talks, ktorej cieľom je vyvíjať inovácie pre vyššiu udržateľnosť priemyslu.

Bezplatnú registráciu na workshop Drying processes in industry môžete vykonať na tomto linku.

Späť na zoznam noviniek