sschi konferencia ssche2023 fotografie cover

Konferencia SSCHE 2023 prilákala vyše 200 účastníkov

49. ročník konferencie priniesol okrem tradičného obsahu aj mnohé novinky. Ťahákom bola priemyselná sekcia, v ktorej o aktuálnych témach diskutovali výskumníci, technológovia, výrobní riaditelia a zástupcovia legislatívy.

Opäť po roku sa stretli v hoteli Hutník vo Vysokých Tatrách odborníci z rôznych oblastí prepojených na chemické inžinierstvo. Počas troch intenzívnych májových dní odznelo mnoho odborných prednášok a prebehlo množstvo diskusií medzi zástupcami akadémie, priemyslu aj legislatívy. Celý odborný program spolu s organizačnými detailmi si môžete pripomenúť na stránke udalosti.

Partneri konferencie

Zlatí

logo BASF Slovensko, s.r.o.        logo PROMA ENERGY, s.r.o.

Strieborní

logo MM Team s.r.o.        logo Eversheds Sutherland        logo ARPEnviro        logo SPNZ

logo Duslo, a.s.        logo Siemens Large Drives Innomotics      logo CVV      logo RONA

Mediálni partneri konferencie

logo Euractiv          logo CHEMAGAZÍN         logo GrantUP     logo Energie-Portál

logo MDPI Procesess          logo MDPI Catalysts          logo MDPI Energies

Pondelkové otvorenie konferencie

V mene SSCHI otvorili podvečer konferenciu vedúci programového výboru Mário Mihaľ a predseda spoločnosti Ján Janošovský. Po ich úvodnom slove nasledovali tri plenárne prednášky. Seyed Mansouri z Dánskej technickej univerzity priblížil úlohu intenzifikácie procesov a kvantových počítačov pri dosahovaní udržateľnej priemyselnej výroby. Nasledujúci rečník, Csaba Sinka z univerzity v Leicesteri, predstavil prepojenie chemického inžinierstva s mechanochémiou, ktorá sa zaoberá dodávaním energie pre chemické reakcie pomocou mechanickej práce. Záverečnou treťou prednáškou bola prezentácia o komerčných návrhoch jednotiek na spracovanie obnoviteľných surovín, ktoré by potenciálne mohli znížiť závislosť niektorých odvetví (napr. výroba plastov) od fosílnych zdrojov. Prednášku viedol David Mountainland z americkej spoločnosti Hydrocarbon Technology & Innovations.

konferencia ssche publikum
predseda SSCHI
konferencia ssche rečník Seyed Mansouri
konferencia ssche rečník Csaba Sinka
konferencia ssche rečník David Mountainland
1/5

Konferencia SSCHE pokračovala po prednáškach večerou. Hneď po nej začala aj prvá posterová sekcia, kde predovšetkým mladší vedeckí pracovníci prezentovali výsledky svojho výskumu formou posterov. Pri viacerých tabuliach sa rozmohli búrlivé diskusie, ktoré pokračovali až do neskorých nočných hodín. A úradovala už aj hodnotiaca komisia, ktorá hľadala najlepšie príspevky pre stredajšie uzavretie konferencie spojené s ocenením troch najlepších posterových príspevkov mladých výskumníkov. Sponzorom finančných cien bolo zahraničné vydavateľstvo vedeckých časopisov MDPI.

konferencia ssche účastníčka posterová sekcia
konferencia ssche diskusia poster
konferencia ssche hodnotiaca komisia
1/3

Utorková premiéra

Okrem pokračovania vedeckej časti konferencie v anglickom jazyku priniesol utorok historický míľnik pre SSCHE konferencie. Prvý raz v ére samostatného Slovenska bola otvorená priemyselná sekcia vedená v slovenskom jazyku. Prilákala mnohých firemných partnerov a sponzorov, ako aj zaujímavých rečníkov. Utorkovou témou bola Dekarbonizácia priemyslu. Doobeda zazneli prednášky s globálnym pohľadom, ktoré mapovali situáciu v legislatíve doma i vo svete, ako aj pohľad jedného z najväčších chemických gigantov, spoločnosti BASF. V prednáškach ako aj v moderovanej diskusii, ktorá nasledovala, zaznelo mnoho inšpiratívnych myšlienok. Za všetky vyberieme dve.

Vodík bude zohrávať kľúčovú rolu v dekarbonizácii, ale jeho využitie bude politickým rozhodnutím. Kapacity výroby zeleného vodíka (elektrolýzou vody poháňanej obnoviteľnými zdrojmi energie) nebudú dostatočné a dôjde k výberu: buď priemysel alebo doprava. Viac k tejto téme sa dočítate v rozhovore s dvoma rečníkmi tohto panelu u nášho mediálneho partnera Euractiv.

Priemyselné spoločnosti stratili dôveru v štátne podporné schémy. Pri projektoch, ktoré si vyžadujú dlhodobé plánovanie, sa priemysel už viac nespolieha na dotácie. To výrazne brzdí aktivity s vysokým rizikom, k akým patrí implementácia technológií vo fáze výskumu a vývoja. Ako problematické vnímajú výrobné spoločnosti aj časté a nejasné legislatívne zásahy.

Poobede prevzali štafetu technické realizácie dekarbonizačných opatrení. Zástupcovia predovšetkým ropného a plynárenského priemyslu diskutovali o možnostiach znižovania emisií v ťažkom priemysle. Pridali sa aj zástupcovia firmy Siemens, ktorí predstavili možnosti náhrady parných turbín elektromotormi. Znovu hral prím vodík ako jednoznačne najpreferovanejší nástroj dekarbonizácie energeticky najnáročnejších výrob. Téme sa v samostatnom článku opäť venoval Euractiv. Rečník Peter Demeč z SPP Distribúcia priblížil plány na rozvoj vodíkovej ekonomiky na Slovensku.

Popri priemyselnej sekcii paralelne bežala aj tá vedecká. Utorok patril najnovším vedecko-výskumným pokrokom v separačných procesoch a prestupe tepla, látky a hybnosti. S príspevkami vystúpili najmä vedci z českých a slovenských výskumných inštitúcií.

konferencia ssche publikum
panelová diskusia konferencia ssche dekarbonizácia priemyslu
konferencia ssche dekarbonizácia priemyslu prednáška
vystavovatelia konferencia ssche
panelová diskusia konferencia ssche dekarbonizácia priemyslu
Peter Šimurka moderátor panelová diskusia program konferencia ssche
1/6

Spoločenský večer

Konferencia SSCHE priniesla v utorok účastníkom aj priestor na networking. V sprievode ľudovej hudby si mohli domáci aj zahraniční experti vychutnať tradičnú slovenskú kuchyňu a kvalitné slovenské vína. V neskorších hodinách sa o zábavu staral DJ, ktorý roztancoval prítomných až prakticky do rána.

spoločenský večer konferencia ssche
spoločenský večer konferencia ssche
spoločenský večer konferencia ssche stu ntnu
spoločenský večer konferencia ssche živá hudba folklór
spoločenský večer konferencia ssche predseda sschi
1/5

Streda venovaná spolupráci

Vedecká časť konferencie patrila v stredu biotechnológiám, environmentálnemu inžinierstvu, využívaniu odpadu a biomasy ako udržateľných zdrojov energie a materiálu, bezpečnostnému inžinierstvu, katalýze, intenzifikácii procesov a materiálovému inžinierstvu. Nabitý program doplnil aj špeciálny workshop IRinGIFT, ktorý spadá pod väčší projekt spolupráce Slovenskej technickej univerzity (STU) a Nórskej univerzity vedy a technológie (NTNU). V rámci workshopu prezentovali výsledky svojich diplomových prác z oblasti inovatívnych zelených technológií študenti z oboch univerzít. Celkovo sa vo vedeckej sekcii predstavili vedci zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Poľska, Maďarska a Nórska.

Posledný panel mala v stredu na pláne aj priemyselná sekcia. Ten patril nástrojom na podporu výskumu a vývoja. Vystúpili zástupcovia MIRRI, CVTI, STU, ako aj zástupcovia súkromnej sféry, spoločnosti Slovnaft a Ayming. Konferencia SSCHE tak poskytla platformu pre piliere inovácií – vedecko-výskumné inštitúcie ako autorov ideí, konzultačné spoločnosti ako distribútorov ideí a priemyselné podniky ako konečných používateľov. Hlavnými dvoma témami boli transfer technológií „z laboratórií do priemyslu“ a superodpočet ako legislatívny nástroj zníženia investičnej náročnosti výskumu a vývoja v praxi. Podnetné diskusie pokračovali aj po oficiálnom skončení priemyselnej sekcie.

výskum a vývoj konferencia ssche
výskum a vývoj konferencia ssche
výskum a vývoj konferencia ssche
iringift zelené inovácie konferencia ssche
1/4

Po blokoch prednášok prišla na rad druhá posterová sekcia. Mladí výskumníci opäť prezentovali svoje čiastkové výsledky výskumu a vývoja a súťažili medzi sebou o najlepší príspevok. Sekcia trvala až takmer do polnoci, kedy došlo k vyhodnoteniu najlepších príspevkov a oficiálnemu uzavretiu konferencie.

Tri ceny za najlepší posterový príspevok sponzorovaný MDPI časopismi Catalysts, Energies a Processes si rovnomerne rozdelili Poľsko, Česko a Slovensko. Ocenenými boli Szymon Kalisz, Eliška Paulíková a Dominika Kraviarová. Všetkým trom srdečne blahoželáme nielen k diplomom, ale aj k finančnej odmene 250 eur.

poster konferencia ssche
poster cena konferencia ssche
poster cena konferencia ssche
poster cena mdpi konferencia ssche
1/4

Pozvánka na záver

Rád by som poďakoval všetkým účastníkom a partnerom konferencie. Vďaka vám sme vytvorili vyvážený program, ktorý prilákal nielen akademikov, ale aj zástupcov priemyslu a národnej legislatívy. Verím, že nám zostanete verní a v ešte väčšom počte sa zídeme budúci rok na jubilejnom 50. ročníku. Veľa úspechov a príjemný zvyšok večera.“ Týmito slovami sa s publikom rozlúčil náš predseda Ján Janošovský a my sa k nim pridávame. O podrobnostiach budúcoročnej konferencie vás budeme informovať už čoskoro!

Späť na zoznam noviniek