Konferencia 15. 05. - 18.05.2023 od 16:00

49. Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2023

Dátum: 15. 05. - 18.05.2023
Čas: 16:00
Miesto: Hotel Hutník, Tatranské Matliare


Konferenčný systém je v súčasnosti k dispozícii len v anglickom jazyku. Na slovenskej jazykovej mutácii kvôli slovenskej priemyselnej sekcii sa aktuálne pracuje. Za pochopenie ďakujeme. Nižšie sa nachádza preklad anglického opisného textu ku konferencii.

Základné informácie

Konferenciu SSCHE 2023 organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších výsledkov výskumu a technologicko – inžinierskych riešení v oblasti chemického a biochemického inžinierstva, strojárstva v chémii, riadenia procesov v chemickom a potravinárskom priemysle so zameraním na racionálne využívanie zdrojov energie, ekológiu a manažment rizík.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 15.-18. mája 2023 v čarovných Vysokých Tatrách v hoteli SOREA Hutník, Tatranské Matliare.

Účasť študentov na konferencii je viac než vítaná. Aj pre 49. ročník konferencie SSCHE zorganizujeme študentskú súťaž o najlepší poster s ocenením troch najlepších posterov, ktoré posúdi medzinárodná vedecká komisia. Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť cez konferenčný systém pri vkladaní svojho príspevku.

Predbežné sekcie konferencie

 • Reaktorové inžinierstvo a katalýza
 • Bioinžinierstvo a biotechnológia
 • Separačné procesy
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Manažment rizík a procesná bezpečnosť
 • Návrh a regulácia priemyselných procesov
 • Prestup hybnosti, tepla a látky
 • Materiálové inžinierstvo
 • MULTI-PI – Viacúrovňová intenzifikácia procesov
 • WAS&BIO – Odpady a biomasa ako obnoviteľné zdroje energie

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online pomocou webového konferenčného systému. Pod odkazmi Registration/Login a Participants nájdete všetky informácie o tom, ako vykonať registráciu a ako generovať faktúru. O platbe za konferenciu nás prosím informujte vopred do 1. mája 2023. Potvrdenie o platbe je možné zaslať organizátorom e-mailom.

Platba pred 15.4.2023Cena
Registračný poplatok (štandardný)TBA
Registračný poplatok (člen SSCHI)TBA
Registračný poplatok (študenti)TBA
Sprievodná osobaTBA
Platba po 15.4.2023Cena
Registračný poplatok (štandardný)TBA
Registračný poplatok (člen SSCHI)TBA
Registračný poplatok (študenti)TBA
Sprievodná osobaTBA

 

Registračný poplatok zahŕňa:

 • Konferenčné materiály
 • Zborník na USB disku
 • Administratívne a organizačné poplatky
 • Účasť na spoločenskom večeri („conference party“)
 • Prenájom konferenčných priestorov

Cenník ubytovania (ceny zatiaľ neboli hotelom oznámené):
Náklady na ubytovanie v hoteli SOREA Hutník sú (TBA) € za osobu a noc v dvojlžkovej izbe vrátane raňajok a (TBA) € za osobu a noc v jednolôžkovej izbe vrátane raňajok.

Cenník stravného (ceny zatiaľ neboli hotelom oznámené):
Cena obeda v hotelovej reštaurácii je (TBA) € a večere (TBA) €.

Transport:
Doprava je individuálna. Medzi Bratislavou a Popradom existuje vlakové spojenie a autobusové spojenie medzi železničnou stanicou (resp. autobusovou stanicou) v Poprade a Tatranskými Maltiarami. Viac informácií o medzinárodných a vnútroštátnych spojeniach v rámci Českej a Slovenskej republiky vrátane cestovných poriadkov nájdete na stránkach www.idos.cz, www.cp.sk, www.eurobus.sk/en.

Konferenčné príspevky

Príspevky budú prezentované formou plenárnych prednášok, prednášok v sekciách a posterov.

Prednášky: Trvanie prednášky by nemalo presiahnuť 20 minút. Odporúčame zredukovať na minimum odvodenie matematických rovníc a popisu údajov v tabuľkách. Zameriavajte sa na vysvetlenie východísk a dosiahnutých výsledkov. Na prezentáciu je možné použiť dataprojektor s konferenčným PC, v prípade problémov s kompatibilitou je možné zapojiť vlastný počítač.

Postery: Poster by mal obsahovať nadpis s menami autorov, pracovisko a mailovú adresu. Veľkosť tabule je 87 cm (šírka) x 118 cm (výška). Očakáva sa, že autori budú prítomní pri svojich posteroch počas posterovej sekcie (podľa programu konferencie).

Zborník s plným znením príspevkov bude zverejnený na USB disku a bude distribuovaný účastníkom pri registrácii. Fulltexty je preto potrebné zaslať v predstihu v elektronickej forme podľa pokynov na webovej stránke konferencie do 15. apríla 2023.

Inštrukcie pre prispievateľov do časopisu Chemical Papers

Všetkým účastníkom odporúčame nahrať rozšírený príspevok zo svojich prednášok, resp. posterov vo forme originálnych vedeckých článkov do lokálneho impaktovaného časopisu Chemical Papers.

Rukupisy je potrebné nahrať cez online systém časopisu – https://www.editorialmanager.com/CHPA/default.aspx. V sprievodnom liste môžete uviesť, že príspevok bol prezentovaný na konferencii SSCHE. Váš príspevok bude následne zverejnený s poznámkou pod čiarou odkazujúcou na prezentáciu na konferencii SSCHE. Rukopisy musia plne vyhovovať požiadavkám časopisu, ktoré sú dostupné na www.chempap.org. Autori sú povinní použiť rukopisnú predlohu požadovanú redakciou časopisu.

Skrz špeciálnych otázok a požiadaviek, prosím kontaktujte redakčnú radu časopisu cez e-mail: chempap@chempap.org.

Miesto konferencie

Konferencia SSCHE 2023 sa koná v priestoroch hotela SOREA HUTNÍK I., Tatranské Matliare, v čase od 15. do 18. mája 2023.

Kontakt:

Hotel *** SOREA HUTNÍK I.
059 53 Tatranské Matliare
GPS: E 20° 17′ 8.5″ N 49° 10′ 36″
Tel.: +421 52 4467 446-8
E-mail: hutnik@sorea.sk

V prípade nejasností odporúčame navštíviť stránku hotela: http://www.sorea.sk/en/vysoke-tatry/hotel-sorea-hutnik-i/.

 

1/13

Dôležité dátumy

Príchod a registráciaPondelok, 15.5.2023
Odborný programod pondelka 15.5.2023 (cca od 16:00) do stredy 17.5.2023
Odchodový deňŠtvrtok, 18.5.2023
Spoločenský večerUtorok, 16.5.2023
Deadline na registráciuTBA
Zverejnenie predbežného programuTBA
Deadline na nahratie abstraktov a plných znení príspevkovTBA
Uzavretie registrácie a platbaTBA

Organizačný výbor konferencie ďakuje za rešpektovanie termínov zasielania príspevkov, záväznej registrácie a úhrady konferenčných poplatkov.

Späť na zoznam udalostí