Konferencia 15. 05. - 18.05.2023 od 16:00

49. Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2023

Dátum: 15. 05. - 18.05.2023
Čas: 16:00
Miesto: Hotel Hutník, Tatranské Matliare


Po dlhšej prestávke zavádzame do našej každoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie s 50-ročnou tradíciou aj slovenskú sekciu venovanú predovšetkým transferu vedomostí v oblasti dekarbonizácie priemyslu a jej legislatívnej podpory. Samostatným tematickým celkom bude predstavenie foriem podpory priemyselného výskumu a vývoja a okrúhly stôl s odborníkmi z tejto oblasti.

Základné informácie k slovenskej sekcii konferencie

Konferenciu SSCHE 2023 organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU. Cieľom slovenskej časti konferencie je poskytnúť platformu na transfer vedomostí medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku:

 • priemyselné podniky,
 • akadémia,
 • legislatívna sféra.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 15.-18. mája 2023 v čarovných Vysokých Tatrách v hoteli SOREA Hutník, Tatranské Matliare.

Tematické celky slovenskej sekcie konferencie

 • Dekarbonizácia priemyslu (nadviazanie na príspevky odborného semináru z novembra 2022)
 • Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja

Partneri konferencie

Zlatí

logo BASF Slovensko, s.r.o.        logo PROMA ENERGY, s.r.o.

Strieborní

logo MM Team s.r.o.        logo Eversheds Sutherland        logo ARPEnviro        logo SPNZ

logo Duslo, a.s.        logo Siemens Large Drives Innomotics      logo CVV      logo RONA

Mediálni partneri konferencie

logo Euractiv          logo CHEMAGAZÍN         logo GrantUP     logo Energie-Portál

logo MDPI Procesess          logo MDPI Catalysts          logo MDPI Energies

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online pomocou webového konferenčného systému. Pod odkazmi Registrovať/Prihlásiť sa a Účastníci nájdete všetky informácie o tom, ako vykonať registráciu a ako generovať faktúru. O platbe za konferenciu nás prosím informujte vopred do 1. mája 2023. Potvrdenie o platbe je možné zaslať organizátorom e-mailom na sschi@sschi.sk.

Konferenčné príspevky

Príspevky budú prezentované formou prednášok a okrúhleho stolu.

Prednášky: Trvanie prednášky je 20 minút. Na prezentáciu je možné použiť dataprojektor s konferenčným PC, v prípade problémov s kompatibilitou je možné zapojiť vlastný počítač.

Okrúhly stôl: Za každým blokom prednášok bude nasledovať okrúhly stôl s predchádzajúcimi rečníkmi moderovaný odborníkom z danej oblasti. Trvanie diskusie bude závisieť od položených otázok pre prítomných expertov.

Platba pred 15.4.2023Cena
Registračný poplatok (štandardný)330 €
Registračný poplatok (člen SSCHI)300 €
Registračný poplatok (študenti)260 €
Sprievodná osoba60 €
Platba po 15.4.2023Cena
Registračný poplatok (štandardný)360 €
Registračný poplatok (člen SSCHI)330 €
Registračný poplatok (študenti)280 €
Sprievodná osoba60 €

Registračný poplatok zahŕňa:

 • Konferenčné materiály
 • Zborník na USB disku
 • Občerstvenie a welcome drink
 • Účasť na spoločenskom večeri („conference party“)
 • Prenájom konferenčných priestorov
 • Administratívne a organizačné poplatky

Cenník ubytovania:
Náklady na ubytovanie v hoteli SOREA Hutník sú 42 € za osobu a noc v dvojlôžkovej izbe vrátane raňajok a miestnej dane a 49 € za osobu a noc v jednolôžkovej izbe vrátane raňajok a miestnej dane.

Cenník stravného:
Cena obeda v hotelovej reštaurácii je 10 € a večere 12 € vrátane 1 ks nápoja k obedu alebo večeri.

Transport:
Doprava je individuálna. Medzi Bratislavou a Popradom existuje vlakové spojenie a autobusové spojenie medzi železničnou stanicou (resp. autobusovou stanicou) v Poprade a Tatranskými Matliarmi. Viac informácií o medzinárodných a vnútroštátnych spojeniach v rámci Českej a Slovenskej republiky vrátane cestovných poriadkov nájdete na stránkach www.idos.cz, www.cp.sk, www.eurobus.sk/en.

Miesto konferencie

Konferencia SSCHE 2023 sa koná v priestoroch hotela SOREA HUTNÍK I., Tatranské Matliare, v čase od 15. do 18. mája 2023.

Kontakt:

Hotel *** SOREA HUTNÍK I.
059 53 Tatranské Matliare
GPS: E 20° 17′ 8.5″ N 49° 10′ 36″
Tel.: +421 52 4467 446-8
E-mail: hutnik@sorea.sk

V prípade nejasností odporúčame navštíviť stránku hotela: http://www.sorea.sk/en/vysoke-tatry/hotel-sorea-hutnik-i/.

 

1/13

Dôležité dátumy

Príchod a registráciaOd nedele, 14.5.2023
Odborný programOd pondelka 15.5.2023 (cca od 16:00) do stredy 17.5.2023
Odchodový deňŠtvrtok, 18.5.2023
Spoločenský večerUtorok, 16.5.2023
Zverejnenie predbežného programuApríl, 2023
Deadline na nahratie abstraktov a plných znení príspevkov15.4.2023
Uzavretie registrácie a platba3.5.2023 *

* Registrácia po tomto termíne (bez nároku na ubytovanie a stravu) je možná cez e-mail: sschi@sschi.sk alebo telefonicky: +421 259 325 250.

Organizačný výbor konferencie Vám ďakuje za rešpektovanie termínov zasielania príspevkov, záväznej registrácie a úhrady konferenčných poplatkov.

Súbory na stiahnutie

Partneri konferencie SSCHE 2023

Zlatí

logo BASF Slovensko, s.r.o.        logo PROMA ENERGY, s.r.o.

Strieborní

logo MM Team s.r.o.        logo Eversheds Sutherland

logo ARPEnviro    logo RONA    logo SPNZ

logo Duslo, a.s.        logo Siemens Large Drives Innomotics      logo CVV

Mediálni partneri konferencie SSCHE 2023

logo Euractiv

logo CHEMAGAZÍN

logo GrantUP

logo Energie-Portál

logo MDPI Procesess

logo MDPI Catalysts

logo MDPI Energies

 

V prípade Vášho záujmu o prezentáciu vedecko-výskumného príspevku v anglickom jazyku uvádzame nižšie preklad doplnkového anglického opisného textu ku konferencii. Príspevky je možné prezentovať ako prednášky v dĺžke do 20 minút alebo ako postery počas vyhradeného času na posterovú sekciu. Originálny text k tejto sekcii nájdete po prepnutí stránky do anglického jazyka.

 

Základné informácie

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších výsledkov výskumu a technologicko – inžinierskych riešení v oblasti chemického a biochemického inžinierstva, strojárstva v chémii, riadenia procesov v chemickom a potravinárskom priemysle so zameraním na racionálne využívanie zdrojov energie, ekológiu a manažment rizík.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 15.-18. mája 2023 v čarovných Vysokých Tatrách v hoteli SOREA Hutník, Tatranské Matliare.

Účasť študentov na konferencii je viac než vítaná. Aj pre 49. ročník konferencie SSCHE zorganizujeme študentskú súťaž o najlepší poster s ocenením troch najlepších posterov, ktoré posúdi medzinárodná vedecká komisia. Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť cez konferenčný systém pri vkladaní svojho príspevku.

Predbežné sekcie konferencie

 • Reaktorové inžinierstvo a katalýza
 • Bioinžinierstvo a biotechnológia
 • Separačné procesy
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Manažment rizík a procesná bezpečnosť
 • Návrh a regulácia priemyselných procesov
 • Prestup hybnosti, tepla a látky
 • Materiálové inžinierstvo
 • MULTI-PI – Viacúrovňová intenzifikácia procesov
 • WAS&BIO – Odpady a biomasa ako obnoviteľné zdroje energie

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online pomocou webového konferenčného systému. Pod odkazmi Registrovať/Prihlásiť sa a Účastníci nájdete všetky informácie o tom, ako vykonať registráciu a ako generovať faktúru. O platbe za konferenciu nás prosím informujte vopred do 1. mája 2023. Potvrdenie o platbe je možné zaslať organizátorom e-mailom.

Konferenčné príspevky

Príspevky budú prezentované formou plenárnych prednášok, prednášok v sekciách a posterov.

Prednášky: Trvanie prednášky by nemalo presiahnuť 20 minút. Odporúčame zredukovať na minimum odvodenie matematických rovníc a popisu údajov v tabuľkách. Zameriavajte sa na vysvetlenie východísk a dosiahnutých výsledkov. Na prezentáciu je možné použiť dataprojektor s konferenčným PC, v prípade problémov s kompatibilitou je možné zapojiť vlastný počítač.

Postery: Poster by mal obsahovať nadpis s menami autorov, pracovisko a mailovú adresu. Veľkosť tabule je 87 cm (šírka) x 118 cm (výška). Očakáva sa, že autori budú prítomní pri svojich posteroch počas posterovej sekcie (podľa programu konferencie).

Abstrakty príspevkov sú povinnou súčasťou registrovaných príspevkov. Voliteľne je možné ku príspevku doplniť aj jeho Plný text. Abstrakty a Plné texty je potrebné vypracovať podľa pokynov uvedených na anglickej stránke konferencie  (https://www.sschi.sk/en/event/ssche2023/) a nahrať ich do konferenčného systému do 15. apríla 2023.

Zborník abstraktov a plných textov bude zverejnený na USB disku a bude distribuovaný účastníkom pri registrácii.

Inštrukcie pre prispievateľov do časopisu Chemical Papers

Všetkým účastníkom odporúčame nahrať rozšírený príspevok zo svojich prednášok, resp. posterov vo forme originálnych vedeckých článkov do lokálneho impaktovaného časopisu Chemical Papers.

Rukopisy je potrebné nahrať cez online systém časopisu – https://www.editorialmanager.com/CHPA/default.aspx. V sprievodnom liste môžete uviesť, že príspevok bol prezentovaný na konferencii SSCHE. Váš príspevok bude následne zverejnený s poznámkou pod čiarou odkazujúcou na prezentáciu na konferencii SSCHE. Rukopisy musia plne vyhovovať požiadavkám časopisu, ktoré sú dostupné na www.chempap.org. Autori sú povinní použiť rukopisnú predlohu požadovanú redakciou časopisu.

Ak máte špeciálne otázky a požiadavky, prosím kontaktujte redakčnú radu časopisu cez e-mail: chempap@chempap.org.

Späť na zoznam udalostí