sschi súťaž Najlepšia bakalárka

Prihlás svoju prácu do súťaže Najlepšia bakalárka

Aj tento rok odmeníme najlepšiu bakalársku prácu v odbore chemické inžinierstvo.

Naša spoločnosť tradične odmeňuje šikovných študentov chemického inžinierstva motivačnými štipendiami. Do týchto aktivít patrí aj každoročný výber najlepších záverečných prác vypracovaných v odbore chemické inžinierstvo. Prihlášku a infoplagát k súťaži Najlepšia bakalárka nájdeš nižšie.

Dosiahol si zaujímavé výsledky vo svojej bakalárke?

Ak si myslíš, že tvoja záverečná bakalárska práca bola vynikajúca a zaslúži si našu pozornosť, prihlás sa do piatku 28.6.2024 zaslaním vyplnenej priloženej prihlášky a videoprezentácie najdôležitejších výsledkov na adresu viera.illeova@stuba.sk. Naša komisia zložená z členov výboru posúdi všetky žiadosti a víťaza oznámi najneskôr do 31.8.2024. Okrem prestíže získa ocenený aj odmenu vo výške 250 EUR. Diplom spojený s finančnou cenou bude autorovi/autorke najlepšej bakalárky odovzdaný na tradičnej novembrovej akcii Odovzdávanie motivačných štipendií študentom odboru chemické inžinierstvo, ktorú spoluorganizuje naša SSCHI s Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave.

Hodnotiace kritériá

Najlepšia bakalárka musí vyhovieť viacerým kritériám. Hodnotiaca komisia berie do úvahy aktuálnosť riešenej problematiky, kvalitu výsledkov a ich prezentácie, hodnotenie oponenta i štátnicovej komisie a v neposlednom rade aj extrakurikulárne aktivity autora práce. Bonusom je práca vypracovaná v anglickom jazyku. Všetky kritériá a ďalšie detaily nájdeš v priloženom infoplagáte.

Súbory na stiahnutie

Späť na zoznam noviniek