Zástupcovia priemyslu, legislatívy a akadémie hľadali cesty k zníženiu uhlíkovej stopy

Na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave sme vytvorili po prvý raz fórum na transfer vedomostí medzi priemyselnou, legislatívnou a akademickou sférou. Témou diskusií bola dekarbonizácia priemyslu – formy jej podpory a praktické ukážky realizácie.

V piatok 11. novembra 2022 sa uskutočnil bezplatný odborný seminár Dekarbonizácia priemyslu organizovaný našou spoločnosťou za podpory partnerov podujatia ARPenviro s.r.o., Eversheds Sutherland s.r.o. a Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU, ktorý predstavoval jedinečné diskusné fórum pre zástupcov všetkých sfér podieľajúcich sa na znižovaní uhlíkovej stopy (nielen) chemického priemyslu. Predstavitelia priemyselných podnikov, zástupcovia z Ministerstva životného prostredia SR, delegátka advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland s.r.o. a výskumníci z akadémie sa mohli spolu rozprávať o tom, ako efektívne dekarbonizovať výrobné procesy, aké možnosti podpory existujú a vymeniť si skúsenosti s realizáciou dekarbonizačných projektov.

1/5

Seminára sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov vrátane 9 prítomných prednášajúcich a 1 online rečníčky. Akciu otvorili zástupcovia našej spoločnosti predstavením SSCHI a ÚCHEI FCHPT STU. Nasledovali dva prednáškové bloky rozdelené na Legislatívne aspekty dekarbonizácie priemyslu (3 prednášky) a Technické realizácie dekarbonizačných projektov (4 prednášky) predelené krátkou prestávkou na občerstvenie sa. Po skončení prednáškového bloku pokračovala diskusia a pre tých, ktorí mali záujem, aj obedom. Kompletný program akcie nájdete v histórii našich udalostí.

Veľmi nás teší hojná účasť zástupcov všetkých relevantných sfér podieľajúcich sa na znižovaní environmentálnej záťaže výrobných procesov. Veríme, že účastníci nadviazali mnoho cenných kontaktov a v podobných diskusiách budú pokračovať aj na budúcoročnej konferencii SSCHE2023 vo Vysokých Tatrách, kde bude dekarbonizácia patriť k ťažiskovým témam slovenskej priemyselnej sekcie. Za organizáciu odborného seminára a bezproblémový priebeh akcie ďakujeme členovi výboru SSCHI Ronaldovi Zakharovi.

Späť na zoznam noviniek