Workshop 25. 06. - 30.06.2023 od 20:00

15. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva

Dátum: 25. 06. - 30.06.2023
Čas: 20:00
Miesto: ÚCHEI FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava


Jedinečná príležitosť pre žiakov stredných škôl je opäť tu. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva, týždňová akcia pozostávajúca z laboratórnych prác, exkurzií, popularizačných a odborných prednášok a rôznych príležitostí pre spoločný networking účastníkov, sa bude konať posledný júnový týždeň. Prihlasovanie je otvorené.

Aj tento rok Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a priemyselnými partnermi organizuje pre študentov posledných predmaturitných ročníkov stredných škôl už 15. ročník Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva, ktorý sa bude konať v týždni od 26. júna do 30. júna 2023 s možným príchodom do Bratislavy už 25. júna, kedy sa večer uskutočnia aj všetky administratívne úkony (registrácia, rozdelenie do skupín, predstavenie tútorov apod).

Čo ťa čaká

Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu. Účastníci letnej školy majú zabezpečený celodenný program zahŕňajúci tematické prednášky, Chemický jarmok – Chemshow 2023, 6 laboratórnych prác, exkurziu v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., výlet na Devín, ako aj športový a spoločenský program. Súčasťou programu sú aj neformálne besedy so študentmi bakalárskeho a inžinierskeho stupňa o štúdiu a s doktorandmi o ich výskumnej práci a skúsenostiach zo zahraničných študijných pobytov. Finálny denný program si môžete stiahnuť nižšie. Všetci účastníci majú hradené ubytovanie v študentskom domove a celodenné stravovanie.

Súbory na stiahnutie

Obsah odborných prednášok tvoria informácie o vzdelávaní a výskume s prírodovedeckým a technickým zameraním, štúdiu na fakulte a vysokých školách vôbec, vzdelávaní v oblasti chemického inžinierstva a environmentálneho inžinierstva, náplni týchto odborov, činnosti a uplatnení absolventov, výskume na ústave a spolupráci s priemyslom. Konkrétny zoznam s rečníkmi je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Príležitosť vyskúšať si moderné laboratórne techniky

Laboratórne práce sa budú konať v troch predpoludniach v špičkových výskumných laboratóriách ústavu v súčinnosti s učiteľmi a doktorandmi, ktorí študentov súčasne oboznámia s vybavením laboratórií, metodikou a technikou svojich výskumných prác. Zoznam jednotlivých prác je k dispozícii na stiahnutie nižšie. Účastníci vypracujú prezentáciu z jednej z absolvovaných prác, ktorú budú prezentovať v posledný deň letnej školy pred zástupcami ústavu, ako aj priemyselných partnerov. Najlepšie prezentácie budú tak ako každý rok vďaka priemyselným sponzorom ocenené vecnými cenami.

Súbory na stiahnutie

Minuloročnej letnej školy sa zúčastnilo 43 stredoškolákov, ktorí si odniesli nové skúsenosti a aj vecné dary od firemných sponzorov. Momentky z minulých ročníkov si vieš pozrieť aj na instagrame. Pridaj sa k účastníkom tento rok aj ty!

Prihlásiť sa na letnú školu môžeš zaslaním vyplnenej prihlášky vrátane príloh (na stiahnutie nižšie) do 6.6.2023 na adresu ústavu (Letná škola ChEI, ÚChEI FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava) alebo na emailovú adresu viliam.rizman@stuba.sk.

Ak máš akékoľvek otázky ohľadom letnej školy, neváhaj a napíš nám na emailovú adresu viliam.rizman@stuba.sk a my Ti radi poskytneme podrobné informácie.

Súbory na stiahnutie

Často kladené otázky

Usporiadateľ oznámi rozhodnutie o zaradení na letnú školu do 15.6.2023, a to zaslaním rozhodnutia na adresu uchádzača. V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške aj svoju emailovú adresu, bude mu rozhodnutie o prijatí zaslané aj na ňu.

Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva je materiálne zabezpečená Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva. Z týchto prostriedkov účastníkom uhradíme ubytovanie v študentskom domove a celodenné stravovanie v mieste ubytovania a v budove fakulty.

Ak máš akékoľvek otázky ohľadom kurzu, ktoré si nenašiel/nenašla na tejto stránke, neváhaj a napíš nám na emailovú adresu viliam.rizman@stuba.sk a my Ti radi poskytneme podrobné informácie.

Fotogalériu z minulých ročníkov Letnej školy nájdete aj na našom webe.

Späť na zoznam udalostí