banner firemný deň SSCHI

Firemný deň SSCHI pootvoril nové dvere

Absolventi rôznych chemických smerov priblížili súčasným študentom svoje profesijné kariéry a ukázali, na čo sa musia pripraviť.

Flexibilita, jednanie s ľuďmi, kariérny rast, líderstvo, schopnosť prispôsobovať sa zmenám, digitalizácia. To boli hlavné témy, ktoré rezonovali v prednáškach rečníkov Firemného dňa SSCHI, ktorý sa uskutočnil 24. marca v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie pre jej študentov a zamestnancov.

Viac než len technika

Udalosť otvorili príhovormi zástupcovia našej spoločnosti – Ronald Zakhar a Ján Janošovský. Ján, predseda SSCHI, v úvodnom príhovore upozornil na posun v požadovaných znalostiach absolventov. S rapídnym vývojom technológií (najmä, ale nie len umelej inteligencie) sa stáva schopnosť učiť sa nové poznatky a kriticky ich analyzovať cennejšou než samotná znalosť istého súboru vedomostí, ktoré rýchlo po skončení školy „starnú“.

Výzvy, ktorým čelia dnešní inžinieri a technnológovia častokrát zahŕňajú mnoho netechnických atribútov. Aj tak by sa dalo zhrnúť posolstvo prvej prednášky, ktorú viedol Juraj Sláva zo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Prítomným priblížil svoju kariéru a zdôraznil, že alfou a omegou úspešného projektu sú kritické myslenie, korektné medziľudské vzťahy a schopnosť spolupracovať.

Na podobnú nôtu nadviazali aj ďalší rečníci. Marián Dluhý z EUROWATER, s.r.o. porozprával o tom, ako vyzerá v súčasnosti práca chemického inžiniera v environmentálne orientovanej firme venujúcej sa úprave vody. V rámci prezentácie ukázal aj moderné aplikácie umelej inteligencie v tomto odvetví.

Nasledujúcim rečníkom bol Boris Gaspar, ktorý vyštudoval organickú chémiu a pôsobí na pozícii Managing Director v českej pobočke jednej z najväčších chemických firiem sveta, BASF. Pre všetkých prítomných bol dôkazom, aké rôznorodé pozície čakajú na každého, kto je pripravený čeliť výzvam.

Po bloku troch prednášok nasledovala krátka prestávka na networking účastníkov, na ktorú nadviazali ďalší traja rečníci. Andrea Jurigová predstavila svoju činnosť v projekčnej firme prioritne zameranej na rafinérsky priemysel, ThyssenKrupp Industrial Solutions, s.r.o. Publikum previedla celým životným cyklom projektu a dokázala, že chemický inžinier musí byť obratný nielen za počítačom v kancelárii, ale aj priamo na výrobnej prevádzke.

Vlastný business

Celkovo piatou rečníčkou v poradí bola Alena Popovičová, ktorá sa vydala inou než zamestnaneckou cestou. Založila si environmentálnu konzultačnú firmu ARPenviro, s.r.o a na Firemnom dni SSCHI sa podelila so svojou cestou. Načrtla všetky úskalia, ale aj benefity, ktoré vyplývajú z vlastného podnikania.

O tom, že chemickí a environmentálni inžinieri môžu byť úspešní aj v občianskych iniciatívach preukázala aj prednáška, ktorá firemný deň zakončila. Petra Csefalvayová spoluzakladala v roku 2016 občianske združenie Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., ktoré sa venuje obehovému hospodárstvu a udržateľnosti. Prítomným predstavila víziu udržateľného Slovenska, ktorú pomáhajú napĺňať aj absolventi chemického inžinierstva.

Flexibilita a adaptabilita

Kariéra chemického inžiniera nie je pevne vytesaná do kameňa. Vďaka multidisciplinárnemu charakteru tohto odboru je budúcnosť chemických inžinierov flexibilná. Od klasického procesného inžiniera v rafinérii cez vlastné podnikanie až po pôsobenie v neziskovom občianskom združení.

Kľúčovým k úspechu je adaptácia. Ten, kto sa vie najlepšie prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu, ten má najväčšiu šancu nájsť si prácu, ktorá ho bude napĺňať a v ktorej bude prospešný pre spoločnosť. Chemický inžinier má k tomu naozaj dobrý základ. Dôkazmi sú prezentované profesijné cesty absolventov, slušné platové ohodnotenie či rôznorodé eventy, na ktorých si chemickí inžinieri vrátane študentov vymieňajú svoje znalosti a skúsenosti.

BASF Boris Gaspar chemické inžinierstvo prednáška
Ján Janošovský chemický inžinier príhovor SSCHI
Marián Dluhý Eurowater environmentálne inžinierstvo
1/3
Späť na zoznam noviniek