cover najlepšia diplomovka sschi

Hľadá sa najlepšia diplomovka v odbore chemické inžinierstvo

Aj tento rok naša spoločnosť vyberie najlepšiu diplomovú prácu v odbore chemické inžinierstvo.

SSCHI už tradične odmeňuje šikovných študentov chemického inžinierstva motivačnými štipendiami. Do týchto aktivít patrí aj každoročný výber najlepších záverečných prác vypracovaných v odbore chemické inžinierstvo. Prihlášku a infoplagát nájdeš tu.

Dosiahol si zaujímavé výsledky vo svojej diplomovke?

Ak si myslíš, že tvoja diplomovka bola vynikajúca a zaslúži si našu pozornosť, prihlás sa do 4.6.2023 zaslaním vyplnenej priloženej prihlášky a videoprezentácie najdôležitejších výsledkov na adresu sschi@sschi.sk. Naša komisia zložená z členov výboru posúdi všetky žiadosti a už 9.6.2023 oznámi víťazovi šťastnú novinu. Okrem prestíže získa ocenený aj odmenu vo výške 500 EUR.

Hodnotiace kritériá

Najlepšia diplomovka musí spĺňať viaceré kritériá. Hodnotiaca komisia berie do úvahy inovatívnosť práce, aktuálnosť riešenej problematiky, kvalitu výsledkov a ich prezentácie, hodnotenie oponenta i štátnicovej komisie a v neposlednom rade aj extrakurikulárne aktivity autora práce. Bonusom je práca vypracovaná v anglickom jazyku. Všetky kritériá a ďalšie detaily nájdeš v priloženom infoplagátiku.

Súbory na stiahnutie

Späť na zoznam noviniek