Partneri SSCHI Najzamestnávateľmi podľa Profesie

Už po jedenásty raz oceňovala spoločnosť Profesia najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. Partnerom našej spoločnosti sa podarilo uspieť až v dvoch kategóriách!

Plat nehral prím

Rekordných 119 151 hlasujúcich rozhodlo o titule Najzamestnávateľ v 10 kategóriách. Najčastejšie dôvody pre výber spoločnosti ako najatraktívnejšieho zamestnávateľa posadili platové ohodnotenie dokonca mimo TOP3. Pre hlasujúcich boli dôležité:

  1. Kolektív a ľudia
  2. Dobré meno spoločnosti
  3. Pracovná istota a dlhodobá tradícia
  4. Platové ohodnotenie a benefity

Ako vidno, aj na Slovensku začínajú prevažovať nad ekonomickými benefitmi tie, ktoré ovplyvňujú pracovnú kultúru a možnosť podieľať sa na rozvoji svojho okolia. Viac informácií o konkrétnych pracovných príležitostiach pre chemických inžinierov nájdete v našej príručke.

Firmy, s ktorými spolupracujeme, zbierali ocenenia

Náš generálny sponzor, SLOVNAFT, sa umiestnil na druhom mieste v kategórii Výroba a priemysel. Nadviazal tak na tradíciu umiestnenia v TOP5 a po troch prvých miestach v rokoch 2017-2019, druhom mieste v roku 2020 a piatom v roku 2021 opäť získal medailu, tento raz striebornú.

Medailu získal aj druhý náš firemný partner, a to Henkel Slovensko. Zlatá farba zjavne patrí k obľúbeným u manažmentu tejto spoločnosti. Kategórii Centrá zdieľaných služieb totiž kraľuje Henkel Slovensko nepretržite už od roku 2017.

Obe firmy patria k našim dlhodobým partnerom, zamestnávajú nespočet chemických inžinierov a aktívne pomáhajú rozvíjať nadaných študentov chemického inžinierstva, napr. udeľovaním špeciálnych motivačných štipendií.

Priestor na sebarealizáciu zamestnanci skutočne majú

Zaujímavosťou je, že práve tieto dve úspešné firmy majú zastúpenie aj vo výbore SSCHI. Svojim zamestnancom tak vytvárajú priestor, aby sa popri svojej práci mohli venovať aj dobrovoľníckej činnosti v našej organizácii.

Zlatému Henkelu i striebornému SLOVNAFT-u blahoželáme a držíme palce, aby udržali vysoko nastavené latky aj počas celého nasledujúceho roka.

Späť na zoznam noviniek