odborný seminár 5m solution

Návrh rekonštrukcie Loop reaktorového systému

Zástupca spoločnosti 5m solution priblíži študentom aplikované chemické inžinierstvo. Základné prvky inžinierskej práce ukáže na prípadovej štúdii rekonštrukcie Loop reaktorového systému.

Obohatiť teoretické poznatky o ich praktické použitie je nevyhnutnosť. Chemické inžinierstvo nie je výnimkou. Práve preto sa snažíme študentom tohto smeru prinášať odborné semináre a workshopy od profesionálov z priemyslu. Patrila sem napríklad popularizačná prednáška zástupcov firmy Continental alebo ukážky z pracovných dní absolventov odboru chemické a environmentálne inžinierstvo.

S cieľom demonštrovať pracovnú náplň inžiniera v projekčnej firme sme pre študentov chemického inžinierstva tento raz pripravili odborný seminár s názvom Návrh rekonštrukcie Loop reaktorového systému. O svoje skúsenosti sa podelí generálny riaditeľ spoločnosti 5m solution s.r.o., Tomáš Michálek.

Základné pojmy

Na odbornom seminári poslucháči uvidia, čo v sebe skrýva problematika rekonštrukcie a obnovy strojov a zariadení nielen v chemickom priemysle. Bližšie bude predstavený reverzný inžiniering – koncept, ktorý využíva chemický inžinier na to, aby spätne analyzoval procesy, posudzoval dizajnové podmienky a oboznámil sa s reálnym prevádzkovaním zariadení.

Chemické inžinierstvo v praxi

Študenti si na seminári vyskúšajú napríklad stanovenie skutočného pracovného bodu čerpadla. Uvidia, z čoho pozostáva predprojektová a projektová príprava a ako sa dostať od prvotnej myšlienky redizajnu procesu až po úradnú skúšku a úspešný nábeh. Skrátka pocítia, ako vyzerá reálne chemické inžinierstvo a ako môžu aplikovať teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia.

Odborný seminár sa uskutoční v zasadačke ÚCHEI FCHPT STU dňa 9.11. so začiatkom o 15:00. Vstup voľný a bez registrácie vopred.

Späť na zoznam noviniek