Najväčšie mýty o technických prezentáciách [One more skill]

Technické dáta, ktoré môžu byť náročné na pochopenie, sa na nás valia z každej strany. Preto je dôležité ich správne uchopiť a efektívne interpretovať. Z tohto dôvodu sme sa na najnovšom workshope dozvedeli, ako zaujať technickou prezentáciou pozornosť nielen odborníkov, ale aj tých, ktorí nemajú hlboké technické znalosti.

Každý inžinier pracuje s obrovským množstvom dát, ktoré musí správne a zrozumiteľne interpretovať. Dokonca sa stáva, že technické dáta je potrebné odkomunikovať aj ľuďom a tímom, ktorí nemajú hlboké technické znalosti. Najnovší workshop zo série One more skill bol venovaný práve najčastejším chybám technických prezentácií a spôsobom ako im predchádzať. Zároveň boli predstavené najnovšie poznatky v oblasti prezentačných zručností. Cieľom workshopov One more skill je rozvoj mäkkých zručností študentov a učiteľov chemických odborov, najmä chemického inžinierstva.

Elevator pitch aj v praxi

Témou workshopu Najväčšie mýty o technických prezentáciách nás previedol nový rečník, Ján Janošovskýpredseda SSCHI, učiteľ a vedec roka, ktorý pracuje ako analytik v komunikačnej agentúre Green Talk a zároveň vyučuje na FCHPT STU. Svoje skúsenosti s prezentovaním technicky náročných tém pretavil do viacerých ocenení najlepších prednášok na vedeckých konferenciách ako aj do výstupov v médiách.

Okrem teoretických poznatkov preveril rečník aj prezentačné zručnosti poslucháčov. Vytvorené dvojice mali za úlohu pripraviť päťvetný pitch na ľubovoľný predmet v ich blízkosti. Pri jednotlivých praktických ukážkach vznikali vtipné situácie, ktoré vyčarili úsmev na tvárach nie len účastníkov, ale aj samotného rečníka.

Pokračujeme

Workshopy One more skill tento semester nekončia. Na začiatok letného semestra sme si pre vás pripravili ďalšiu tému, ktorú predstavíme už čoskoro. Pre viac podrobností sledujte náš web a sociálne siete – LinkedIn a Facebook.

1/3
Späť na zoznam noviniek