tímová práca sschi one more skill

Tímová práca šľachtí človeka [One more skill]

Nobelove ceny síce získavajú jednotlivci, ale za ich úspechmi stoja celé tímy. Spolupracovať je nevyhnutnosť a na najnovšom workshope sme si osvojili základné črty efektívnych tímov.

Každý inžinier je vo svojej práci súčasťou tímu. Tímu, ktorý tvoria ľudia s rôznym vzdelaním, expertízou aj mentálnym nastavením. Najnovší workshop zo série One more skill bol venovaný práve oblasti efektívnej tímovej spolupráce. Cieľom workshopov One more skill je rozvoj mäkkých zručností študentov a učiteľov chemických odborov, najmä chemického inžinierstva.

Tímová práca aj v praxi

Témou workshopu Práca v tímoch nás previedol nový rečník, Branislav Andreanský, personalista špecializujúci sa na výber pracovných tímov a manažment zamestnaneckých vzťahov. V poobedných hodinách sa zišla tridsiatka nadšencov pripravených rozvíjať svoje soft skills. Väčšinu účastníkov tvorili študenti a práve pre nich Branislav pripravil viacero tipov na kolektívnu prácu.

Okrem teoretických poznatkov preveril rečník aj architektonické zručnosti poslucháčov. Vytvorené menšie tímy mali za úlohu postaviť čo najvyššiu vežu. Stavebné materiály tvorili špagety, lepiaca páska, motúz a marshmallow. Účastníci sa svojej úlohy zhostili pomerne dobre a víťazný tím prvákov bakalárskeho stupňa postavil špagetovú Eiffelovu vežu presahujúcu výšku 70 cm!

Priority členov tímu sú rôzne

Súčasťou školenia bolo aj mentálne cvičenie, pri ktorom si účastníci zoradili svoje pracovné priority a diskutovali so svojimi spolusediacimi o svojich rebríčkoch dôležitosti. Branislav tým poukázal na dôležitý aspekt fungovania v tímoch, a to empatiu. Úspešná tímová práca sa zakladá aj na pochopení motivácií každého z jeho členov.

Pokračujeme

Workshopy One more skill tento semester nekončia. Začiatkom decembra sme si na vás pripravili ďalšiu tému, ktorú predstavíme už čoskoro. Pre viac podrobností sledujte náš web a sociálne siete – LinkedIn a Facebook.

tímová práca one more skill sschi
tímová práca one more skill sschi
tímová práca one more skill sschi
1/3
Späť na zoznam noviniek