Prednáška 02.05.2024 od 13:30

Filmotvorné amíny v energetike a technológii

Dátum: 02.05.2024
Čas: 13:30
Miesto: Zasadačka 3130 (FCHPT)


Zástupca spoločnosti Kurita Juraj Vanovčan nám porozpráva viac o aplikácii filmotvorných amínov a s tým súvisiacou prácou chemického inžiniera. Seminár sa uskutoční netradične vo štvrtok 2.5.2024 o 13:30 v zasadačke ÚCHEI.

Teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia je nevyhnutné dopĺňať o praktické skúsenosti. Práca chemického inžiniera nie je výnimkou. Práve to je hlavnou motiváciou, prečo sa snažíme študentom chemického inžinierstva prinášať odborné semináre a workshopy od profesionálov z priemyslu. Bola to napríklad popularizačná prednáška zástupcov firmy Continental, generálny riaditeľ spoločnosti 5m solution študentom objasnil prácu v projekčnej firme na konkrétnej prípadovej štúdii.

Chemické inžinierstvo v praxi

Posledný seminár z praxe v tomto semestri bude viesť Juraj Vanovčan, ktorý je zástupca spoločnosti Kurita. Táto spoločnosť sa zaoberá úpravou priemyselných vôd, rozvoju výrobných technológií, ako aj realizáciou opatrení pre udržateľné využívanie energie. Prácu chemického inžiniera si ukážeme na prípadovej štúdii obsiahnutej v prednáške s názvom Filmotvorné amíny v energetike a technológii.

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 2.5. od 13:30 na nezmenenom mieste v zasadačke ÚCHEI FCHPT STU. Vstup je voľný a na akciu sa netreba vopred zaregistrovať.

Späť na zoznam udalostí