OMS_title

Situačná spätná väzba [One more skill]

Správne adresovanie spätnej väzby dokáže posúvať ďalej jednotlivca ale aj zefektívniť prácu celého tímu. Práve to bolo náplňou posledného workshopu, na ktorom sme si to mohli vyskúšať aj na viacerých modelových situáciách.

Po zlepšení našich prezentačných zručností na poslednom workshope One more skill zimného semestra venovanému najväčším mýtom o technických prezentáciách sme sa tentokrát venovali komunikačným zručnostiam v podaní spätnej väzby.

Správne odkomunikovať názor skrz efektívnu spätnú väzbu je dôležité ako v pracovnom prostredí každého inžiniera, tak aj v súkromnom živote. Vhodnou cestou určite nie je vypichnutie všetkých negatívnych vecí a chýb nepríjemnými poznámkami.

Dôležitým je pred takýmto rozhovorom vopred definovať jeho cieľ. Myšlienky sa snažiť adresovať vecne a pri dávaní spätnej väzby myslieť aj na citovú stránku. Dozvedeli sme sa aj viacero konkrétnych techník, ktoré sa využívajú pri správne mierenej spätnej väzbe. Je to napríklad zrkadlenie, parafrázovanie, či rámcovanie.

Správna formulácia

Na konkrétnom cvičení sa poslucháči snažili hľadať, ako vhodne sformulovať vety pri dávaní spätnej väzby. A veru nie vždy to bolo jednoduché. V tomto cvičení účastníci zistili, ako je dôležité správne naformulovať svoje myšlienky a tým zabezpečiť dosiahnutie plodného rozhovoru na oboch stranách.

Témou workshopu Situačná spätná väzba nás previedol už známy rečník, Branislav Andreanský. Svoju premiéru v roli rečníka zažil už v zimnej časti workshopov, kde nás učil ako efektívne pracovať v tímoch.

Modelové situácie

Okrem teoretických poznatkov mali účastníci možnosť si nadobudnuté poznatky preveriť aj na viacerých modelových situáciách.  Jednou z nich bola aj možná situácia z pracovného života, kedy si vo vytvorených dvojiciach mal zamestnávateľ so svojou zamestnankyňou prediskutovať vhodnosť jej oblečenia na pracovné meetingy. Aj tento príklad bol ukážkou toho, že treba porozumieť druhej strane a hľadať kompromis.

Pokračujeme

Touto témou sme odštartovali letnú sériu workshopov One more skill. Ďalšiu tému vám prestavíme už čoskoro, preto pre viac podrobností sledujte náš web a sociálne siete – LinkedIn a Facebook.

1/3
Späť na zoznam noviniek