trvalo udržateľná voda zelené financie dekarbonizácia odborný seminár sschi

Dekarbonizácia na Slovensku očami expertov

Vieme ako hospodáriť s vodou a dekarbonizovať priemysel, a kde na to zohnať financie. Zhodli sa na tom vodárenskí aj finanční experti spolu so zástupcami priemyslu na odbornom seminári Trvalo udržateľná voda a Zelené financie dňa 24.11.2023.

Voda je súčasťou nielen bežného života ľudí, ale aj priemyslu. Nachádza sa v chladiacich okruhoch, vykurovacích sieťach, ale aj vo výrobných procesoch ako rozpúšťadlo či pozostatok po úprave materiálu, napr. pri sušení. Starostlivosť o vodu je komplexnou záležitosťou, ktorá v sebe ukrýva rôzne nástrahy. V poslednej dobe sa čoraz viac aktivít sústreďuje na znižovanie emisnej a energetickej záťaže úpravy a čistenia vôd. Tejto téme sa venoval prvý blok piatkového odborného seminára.

S emisiami bol spojený aj druhý blok prednášok. V ňom diskutovali odborníci z ministerského, poradenského, bankového a priemyselného prostredia o spôsoboch financovania dekarbonizačných projektov. Rečníci bližšie diskutovali najmä o štátnych podporných schémach, ESG bankových produktoch a vhodnom nastavení vnútropodnikových procesov.

Odborný seminár pripravili v úzkej kooperácii naša SSCHI, Asociácia čistiarenských expertov SR a spoločnosť PEDAL Consulting. Akciu odborne aj finančne podporili firmy Kurita, ENVI-PUR, EUROWATER a Messer Tatragas. Mediálnym partnerom bol portál SLOVGAS a organizácia SPNZ.

Udržateľné vodné hospodárstvo

Sekciu Trvalo udržateľná voda odborne zastrešila AČE SR. Odborníci z radov dodávateľov (Kurita, ENVI-PUR, EUROWATER a Messer Tatragas) a odberateľov (Duslo, Slovnaft a Volkswagen Slovakia) priblížili účastníkom seminára najnovší pokrok v technológiách na úpravu a čistenie vôd. Prednášky zahŕňali kompaktné riešenia pre spracovanie odpadových vôd, ale aj úpravu procesných kondenzátov či využitie digitalizácie a umelej inteligencie. Odberatelia prítomným dovolili nazrieť do kuchyne a ukázali, že zodpovedným prístupom k vodnému hospodárstvu sú schopní šetriť milióny eur.

Ako to už je na akciách SSCHI pravidlom, po prednáškovom bloku nasledovala panelová diskusia, v ktorej boli prednášajúci podrobení otázkam publika. Moderoval ju Igor Bodík, predseda AČE SR. Všetci experti sa zhodli na tom, že najväčšou výzvou súčasnosti je znižovanie emisnej záťaže (dekarbonizácia) a energetických nárokov procesov úpravy a čistenia vody.

1/6

Dekarbonizácia a jej financovanie

Po networkingovom obede nasledovala sekcia Zelené financie. Tú zastrešil odborne firemný partner PEDAL Consulting, ktorý sa špecializuje na získavanie grantových prostriedkov a je najúspešnejším slovenským uchádzačom v európskych dotačných schémach. Zástupcovia MŽP SR, Európskej investičnej banky, PwC a VÚB najskôr priblížili existujúce mechanizmy financovania dekarbonizačných projektov a moderné trendy spojené s ESG a vykazovaním udržateľnosti.

Následne sa zástupcovia SLOVNAFT, Messer Tatragas a Duslo podelili o svoje skúsenosti s reálnymi projektmi. Na prípadových štúdiách ukázali, že príprava dobrého projektu trvá mesiace a vyžaduje si podporu od vedenia firmy. Dekarbonizácia skrátka nie je úloha, ktorú možno vyriešiť za týždeň. Tiež upozornili na to, že Slovensko má nevýhodné podmienky využívania obnoviteľných zdrojov energie v porovnaní s prímorskými krajinami či južnejšie položenými členskými štátmi Európskej únie.

Po samostatných prednáškach nasledovala opäť panelová diskusia, ktorú moderoval Branislav Brežný, generálny riaditeľ spoločnosti VUCHT. V bohatej diskusii zazneli témy ako elektrifikácia, vodíková ekonomika, častokrát prísne podmienky v slovenských dotačných schémach pre dekarbonizáciu alebo nejednotné ESG ratingy. Jednou zo záverečných myšlienok bolo konštatovanie, že biznis si vždy nájde vyhovujúce riešenie a prispôsobí sa situácii.

1/7

Otvorené témy

Prednášky, moderované panelové diskusie, neformálne diskusie počas coffee breakov a networkingový obed. Rôzne formáty priniesli účastníkom viacero možností ako prebrať s odborníkmi svoje otázky či nápady. Veríme, že sme opäť dokázali efektívne spojiť ponuku s dopytom a aj našou akciou pomohli slovenskému priemyslu vo výmene skúseností a formovaní nových partnerstiev.

Rozhodne nezaháľame v príprave ďalších akcií. Už o pár dní sa od hard skills presunieme k soft skills a účastníkom workshopu One more skill priblížime tajomstvá efektívnej komunikácie technicky náročných tém. Čo sa odborných tém týka, nezadržateľne sa blíži otvorenie registrácie na našu každoročnú májovú odbornú konferenciu SSCHE, ktorá je rozšírením odborných seminárov počas roka na ucelený jednotýždňový program v príjemnom prostredí Vysokých Tatier. Viac informácií o jubilejnom 50. ročníku vám prinesieme už čoskoro.

1/4
Späť na zoznam noviniek