Prednáška 10.04.2024 od 13:30

Skúsenosti s realizáciou opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle

Dátum: 10.04.2024
Čas: 13:30
Miesto: Zasadačka 3130 (FCHPT)


Riaditeľ spoločnosti PROMA ENERGY priblíži študentom aplikáciu chemického inžinierstva. Inžiniersku prácu ukáže na prípadových štúdiach zvýšenia energetickej efektívnosti. Príďte na odborný seminár, ktorý sa uskutoční 10.4.2024 o 13:30 v zasadačke ÚCHEI.

Obohatiť teoretické poznatky o ich praktické použitie je nevyhnutnosť. Chemické inžinierstvo nie je výnimkou. Práve preto sa snažíme študentom tohto smeru prinášať odborné semináre a workshopy od profesionálov z priemyslu. Patrila sem napríklad popularizačná prednáška zástupcov firmy Continental, generálny riaditeľ spoločnosti 5m solution s.r.o. študentom objasnil prácu v projekčnej firme na konkrétnej prípadovej štúdii alebo ukážky z pracovných dní absolventov odboru chemické a environmentálne inžinierstvo.

Chemické inžinierstvo v praxi

S cieľom demonštrovať pracovnú náplň chemického inžiniera v energetickej firme sme pre študentov tentokrát pripravili odborný seminár s názvom Skúsenosti s realizáciou opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle. Svoje skúsenosti nám sprostredkuje generálny riaditeľ spoločnosti PROMA ENERGY, Branislav Urban.

Odborný seminár sa uskutoční v zasadačke ÚCHEI FCHPT STU v stredu 10.4. od 13:30. Vstup je voľný a registrácie vopred nie je potrebná.

Späť na zoznam udalostí