2 percentá SSCHI

Vyše 3 500 EUR z podielu zaplatenej dane, tzv. 2 percentá – ďakujeme

Podiel zaplatenej dane, tzv. 2 percentá, priniesli tento rok našej organizácii vyše 3 500 eur. Využijeme ich na podporu šikovných študentov.

K 31.7.2023 sme celkovo, z poukázaných podielov zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2022, obdržali vyše 3 500 EUR. Darcom, jednotlivcom ako aj spoločnostiam, úprimne ďakujeme. Rovnako naša vďaka patrí aj našim podporovateľom z radov účtovníkov. Rozpis použitia prijatých prostriedkov bude v zmysle príslušného zákona zverejnený v Obchodnom vestníku.

Vaše 2 percentá z dane využijeme na podporu našich aktivít, kam patria:

Ak chcete mať vždy prehľad o našich aktivitách, staňte sa členom SSCHI. Neváhajte tiež sledovať naše kontá na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.

Späť na zoznam noviniek