Henkel HighBrows SSCHI aktivita soft skills chemické inžinierstvo

Získali sme grant od Henkel Slovensko

Naša aktivita One more skill pre študentov, učiteľov a výskumníkov chemického inžinierstva získala grant MIT od spoločnosti Henkel Slovensko s.r.o.

Skratka grantu MIT skrýva silný odkaz „Make an Impact on Tomorrow“, vo voľnom preklade Ovplyvni zajtrajšok. Už v roku 1998 sa spoločnosť Henkel ako jedna z prvých firiem na svete rozhodla aktívne podporovať dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov. O finančnú podporu svojich aktivít sa môžu uchádzať aj zamestnanci Henkel Slovensko s.r.o.. Túto možnosť neváhala využiť členka nášho výboru, Janka Krázel Adamíková, ktorá minulý rok odštartovala sériu workshopov pod názvom One more skill. Na organizáciu workshopov zameraných na rozvoj soft skills študentov, učiteľov a pedagógov pôsobiacich v chemickom a environmentálnom inžinierstve sme vďaka jej iniciatíve získali finančnú podporu vo výške 1 600 EUR.

Výhoda na pracovnom trhu

Vďaka workshopom One more skill získavajú budúci absolventi študijného odboru chemické inžinierstvo cennú výhodu do profesijnej kariéry. Na úspech v pracovnom živote v moderných výrobných spoločnostiach už nestačia len vynikajúce technické znalosti. Zamestnávatelia si cenia čoraz viac tzv. mäkké zručnosti alebo po anglicky soft skills. Patria sem schopnosť prezentovať sa, schopnosť adaptovať sa na zmeny, tímová práca, emocionálna inteligencia, zvládanie stresu a mnohé iné zručnosti. Študentom chemického inžinierstva ich už takmer rok pomáha aktívne rozvíjať pozitívna skeptička Olívia Hurbanová z agentúry HighBrõws.

Efektívnejšia výučba

Nielen študenti benefitujú z rozbehnutých workshopov. Aj učitelia a výskumníci sa zúčastňujú série One more skill s cieľom zefektívniť svoju prácu na výskumných projektoch, či zdokonaliť svoju pedagogickú stránku. Skutočne tak dochádza k ovplyvneniu zajtrajška. Učitelia môžu od prvého okamihu vo výučbe vplývať pozitívne na svojich študentov a vedúci výskumných skupín dokážu motivovať svoje pracovné kolektívy. To všetko vplýva na prípravu budúcich generácií, ktorých úlohou bude prinášať inovácie a zabezpečovať udržateľnú priemyselnú výrobu po technickej stránke.

Aj vďaka takýmto aktivitám dokáže byť chemické inžinierstvo atraktívnym študijným odborom pre mnohých mladých nadšencov vedy a techniky. Spoločnosti Henkel Slovensko s.r.o. nesmierne ďakujeme za vyjadrenie dôvery v naše aktivity a poskytnutie finančnej podpory.

publikum
1/3
Späť na zoznam noviniek