študent chemický inžinier

Chemickí inžinieri sa učili ovládať svoje emócie [One more skill]

Po krátkej pauze spôsobenej skúškovým obdobím sa rozbehlo pokračovanie série workshopov One more skill.

One more skill workshopy slúžia študentom a učiteľom chemického inžinierstva na rozvoj ich mäkkých zručností (soft skills). Pomáhajú im byť efektívnejšími v práci, pri štúdiu i v pohodlí domova. Od tohto roka sa navyše táto naša aktivita teší finančnej podpore od spoločnosti Henkel.

Ovládnuť svoje emócie

Nový kalendárny rok sme otvorili opäť s rečníčkou Olíviou z HighBrows. Témou jej interaktívnej prednášky bola Emočná agilita, ktorá čiastočne nadväzovala na minulú prednášku Focus a de-stress. Zúčastnení chemickí inžinieri mohli spoznať vedecký pohľad na to, ako emócie vznikajú, ako nás ovplyvňujú a ako ich vieme aspoň čiastočne ovládať. Súčasťou workshopu boli aj interaktívne prvky ako napr. hra o kooperácii či menší tematický kvíz. Vzniklo viacero zaujímavých debát a polemík, ktoré obohatili zhruba trojhodinový program.

Pokračujeme

V stredu 19. apríla sa stretneme opäť. Letný semester zakončíme témou nanajvýš dôležitou pre študentov aj učiteľov. Študenti ju ocenia najmä v čase blížiacich sa štátnic a obhajob semestrálnych projektov. Pre učiteľov nájde uplatnenie pri každej pedagogickej aktivite, ako aj pri prezentácii výsledkov svojho výskumu. Workshop č.4 bude niesť názov PreZENtačné zručnosti a Storytelling.

publikum
rečníčka
chemickí inžinieri riešia úlohu
1/3
Späť na zoznam noviniek