Motivačné štipendiá pre najšikovnejších študentov chemického inžinierstva

Ani v roku 2023 nechýbalo tradičné odovzdávanie motivačných štipendií tým najšikovnejším študentom chemického inžinierstva. Práve naša spoločnosť organizovala toto podujatie.

1/5

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva usporiadava každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november) slávnostný networkingový workshop spojený s odovzdávaním motivačných štipendií najlepším chemickým inžinierom vo výcviku. V spolupráci s firmami chemického priemyslu a Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU sme sa podobne ako minulý rok stretli na pôde fakulty a pokračovali v tejto tradícii. Podujatie opäť prinieslo zaujímavé diskusie už počas oficiálnej časti, ale aj pokračovanie v networkingu na spoločenskom večeri. K tomu neodmysliteľne patrí aj chutný boršč a nepredvídateľný vedomostný kvíz. Úlohy vedúceho organizačného tímu a hlavného zodpovedného za hladký priebeh akcie sa aj tohto roku zhostil podpredseda SSCHI Miroslav Variny.

Tento rok sa akcia uskutočnila vo štvrtok 23.11.2023 a po vzore minulého roku SSCHI na ďalší deň opäť organizovala odborný seminár, ktorého sa zúčastnilo viacero firemných partnerov. V prednáškovej sále CH15 sa odovzdávali štipendiá v troch blokoch, po ktorých nasledovali prezentácie zástupcov jednotlivých firiem. Tí odprezentovali zameranie svojej spoločnosti, ako aj ponuku brigád, záverečných prác a iných spoluprác pre študentov. Firemných sponzorov štipendií bolo celkovo 17 a 16 z nich využilo možnosť predstaviť sa študentom. Medzi tohtoročnými firemnými partnermi sa opäť objavili aj tí ocenení ako Najzamestnávatelia. Na začiatku jednotlivých blokov prebehlo slávnostné odovzdávanie celkovo 25 štipendií za vynikajúce študijné výsledky, excelentnú vedecko-výskumnú reprezentáciu, športovú reprezentáciu a excelentnú publikačnú činnosť. Špeciálnou cenou bola Cena za najlepšiu bakalársku prácu, ktorú vyberajú členovia výboru SSCHI. Celková výška štipendií bola 11 650 €, pričom sumu 10 700 € darovali firemní sponzori a 950 € dotovala SSCHI z vlastných zdrojov (asignácia dane z príjmu, t.j. príspevky z 2 % dane).

Odmenení študenti

Andrea Rothová, štipendium sponzorované firmou Air Consulting s.r.o.

Lev Vakulenko, štipendium sponzorované firmou Air Consulting s.r.o.

Lukáš Halabuk, štipendium sponzorované firmou Henkel Slovensko s.r.o.

Matúš Tomášik, štipendium sponzorované firmou RUML Emes s.r.o.

Norbert Ferdinand Turinič, štipendium sponzorované firmou ENVIROS s.r.o.

Jana Valenteová, štipendium sponzorované firmou NOVING s.r.o.

Bc. Martina Mócová, štipendium sponzorované firmou Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.

Bc. Lucia Droščínová, štipendium sponzorované firmou Axxence Slovakia s.r.o.

Bc. Samuel Kuzma, štipendium sponzorované firmami Centrum výskumu a vývoja, s.r.o.

Bc. Slavomír Podolský, štipendium sponzorované firmou Centrum výskumu a vývoja, s.r.o.

Bc. Pavol Rybár, štipendium sponzorované firmou Kurita

Bc. Jozef Samuel Detko, štipendium sponzorované firmou BASF Slovensko s.r.o.

Bc. Martin Čižmár, štipendium sponzorované firmou VUCHT, a.s.

Bc. Martina Mócová, štipendium sponzorované našou spoločnosťou

Dušan Hríbik získal cena za najlepšiu bakalársku prezentáciu ŠVK FCHPT STU 2023, štipendium sponzorované našou spoločnosťou

Bc. Samuel Kuzma bol vyhlásený medzi 3 najlepšími prácami v sekcii na ŠVK v Trnave, Nitre a Banskej Bystrici a zároveň sa umiestnil na 3. mieste na ŠVK FCHPT STU 2023, štipendium sponzorované firmou MemBrain s.r.o.

Bc. Lukas Hlavatý za 2. miesto na ŠVK FCHPT STU 2023, štipendium sponzorované firmou ENVI-PUR, s.r.o.

Bc. Patrik Michálek za 3. miesto vo futbale na medzinárodnom turnaji univerzitných tímov v Paríži 2023, štipendium sponzorované našou spoločnosťou

Bc. Slavomír Podolský za autorstvo a spoluautorstvo dvoch Q4 publikácií, štipendium sponzorované firmou Duslo, a.s.

Bc. Martin Čižmár za prednášku na medzinárodnej konferencii Modern Metallurgy 2023 a spoluautorstvo Q4 publikácie, štipendium sponzorované firmou Mondi SCP, a.s.

Bc. Lukas Hlavatý za spoluautorstvo Q4 publikácie, štipendium sponzorované firmou Chemosvit Fibrochem s.r.o.

Ing. Hana Dobiašová za autorstvo Q3 publikácie, štipendium sponzorované firmou ENVI-PUR, s.r.o.

Ing. Dominika Kraviarová za prednášky na 2 medzinárodných konferenciách a autorstvo Q4 publikácie, štipendium sponzorované firmou Mondi SCP, a.s.

Ing. Patrikovi Cabadajovi za autorstvo Q1 publikácie, štipendium sponzorované našou spoločnosťou

Ing. Patrik Furda za autorstvo Q1 publikácie, štipendium sponzorované firmou EVONIK FERMAS s.r.o.

1/21

Akcia pokračovala moderovanou diskusiou medzi študentmi a firemnými zástupcami. Rolu moderátora prevzal tradične profesor Ľudovít Jelemenský, riaditeľ Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva. Otázky súviseli s možnosťami práce po štúdiu, platovými podmienkami, požadovaných znalostí u stážistov a potom aj nastupujúcich absolventov, ale aj ako firmy vnímajú a podporujú inovácie a nápady zamestnancov.

Diskusia bola posledným bodom programu oficiálnej časti a zúčastnení sa po nej plynule presunuli do priestorov Ústavu na neformálne posedenie. Študenti inžinierskeho stupňa, odmenení študenti z nižších ročníkov, doktorandi, firemní zástupcovia, učitelia a výskumníci Ústavu a zástupcovia našej spoločnosti si mohli vychutnať tradičný boršč a pri bohatom občerstvení zažiť vždy jedinečný kvíz tentokrát v premiére z dielne inžiniera Patrika Furdu. Neformálnu časť organizovali študenti prvého ročníka v spolupráci s druhákmi inžinierskeho stupňa, za čo im aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Na záver musíme konštatovať, že akcia znova pritiahla množstvo nových aj staronových tvárí z firiem chemického priemyslu a podnietila hodnotné diskusie medzi potenciálnymi zamestnancami a zamestnávateľmi. Zároveň sa s radosťou opakujeme. Znovu išlo o historicky najúspešnejšiu akciu, čo sa týka počtu vyzbieraných finančných prostriedkov. V počte firemných sponzorov sme vyrovnali minuloročnú úspešnú bilanciu. Sme veľmi radi za spoluprácu s našimi firemnými partnermi a teší nás, že si uvedomujú rozdiel medzi klasickým chemikom a chemickým inžinierov a vnímajú náš odbor natoľko dôležitým, že neváhajú šikovných študentov finančne podporiť a motivovať za ich výnimočné výkony.

V SSCHI veríme, že sa nám aj budúci rok podarí zorganizovať o čosi lepšiu akciu, na ktorej privítame aj Vás! Už teraz sa tešíme.

1/5
Späť na zoznam noviniek