chemickí inžinieri storytelling

Pridali sme technikom do výbavy storytelling [One more skill]

Záverečný workshop zo série One more skill sa venoval rozvoju prezentačných zručností a umeniu storytellingu.

Vedieť nestačí! Dôležité je informáciu vedieť podať tak, aby ju publikum strávilo a pochopilo. Na túto softskillovú oblasť bolo zamerané aprílové vydanie workshopov One more skill. Tieto workshopy slúžia študentom a učiteľom chemického inžinierstva na rozvoj ich mäkkých zručností (soft skills). Pomáhajú im byť efektívnejšími v práci, pri štúdiu i v pohodlí domova. Od tohto roka sa navyše naša aktivita teší finančnej podpore od spoločnosti Henkel.

Zaujať

Opäť nás zvolenou témou preniesla rečníčka Olívia z HighBrõws. Aj keď sa prednáška PreZENtačné zručnosti a Storytelling tematicky líšila od ostatných (Emočná agilita, Focus a de-stress a Zmena a adaptívne myslenie), opätovne mohli účastníci využiť mnoho už naučených vedeckých poznatkov o rozmýšľaní a chovaní človeka. Olívia nás previedla základnými princípmi pútavého príbehu spolu s názornými audio-vizuálnymi ukážkami. Súčasťou workshopu bola aj možnosť otestovať si svoj vlastný storytelling. Publikum rozdelené do skupín malo za úlohu implementovať 10 základných princípov úspešnej prezentácie do vlastných zvolených tém. Tento interaktívny prvok účastníci ocenili a svojich prísediacich oboznámili o tom, ako predať ceruzku, čo s vami spraví slovenská whiskey, prečo je knižnica záchranným kolesom pre mnohých študentov a čo v sebe skrýva štúdium chemického inžinierstva.

Špeciálne občerstvenie a poďakovanie

Okrem spoločnosti Henkel Slovensko sa na poslednom workshope podieľala aj La Donuteria. Legendárne slovenské donutky (šišky) spríjemnili prítomným prestávku na kávu a zároveň predstavovali malé veľké ďakujem od našej spoločnosti dvojici Olívia a Matej z HighBrõws. Podujali sa spolu s nami na nepreskúmanú cestu vzdelávania technikov v netechnickej oblasti. Veríme, že sme vykročili na túto cestu tou správnou nohou a všetkým účastníkom sme pomohli rozvinúť ich soft skills.

Čo prinesie budúci semester

One more skill workshopy rozhodne nekončia. Už teraz pre vás chystáme nové témy, nových rečníkov a nový formát workshopov. Pre viac informácií sledujte náš web a sociálne siete – LinkedIn a Facebook.

higbrows brainery sschi
highbrows publikum
občerstvenie donutky sschi
úsmev publikum workshop sschi
študenti donut workshop sschi
1/5
Späť na zoznam noviniek