Rok 2022 v obrazoch

V uplynulom roku sa nám podarilo úspešne zorganizovať:

  • Valné zhromaždenie so zvolením nového výboru a vedenia spoločnosti
  • Medzinárodnú vedeckú konferenciu SSCHE2022 s jedným z najvyšších počtov účastníkov za posledné roky
  • Letnú školu chemického a environmentálneho inžinierstva
  • Dva workshopy zo série One more skill
  • Odovzdávanie motivačných štipendií s historicky najvyššou vyzbieranou sumou
  • Odborný seminár Dekarbonizácia priemyslu
  • a mnohé ďalšie akcie s našou priamou organizáciou alebo podporou

Prinášame vám aj krátku rekapituláciu nášho roka vo forme videa:

Všetkým našim sponzorom a partnerom ďakujeme za spoluprácu v roku 2022 a dúfame, že nám prejavíte dôveru aj v nadchádzajúcom roku 2023.

Späť na zoznam noviniek